Discus­sienota: Vermijden van doden van dieren


5 september 2022

Voorzitter,

Steeds meer burgers willen dat overheden meer rekening houden met belangen van dieren.
Onder andere daarom heeft de RDA het voorliggende rapport opgesteld. Daarmee willen ze onder andere overheden prikkelen om voorzichtiger om te gaan met levens van dieren en het doden van dieren te voorkómen.

Dat vergt een actieve houding van de provincie. Niet-dodelijke oplossingen worden soms niet gezien en als ze er nog niet zijn komen ze vaak ook niet vanzelf tevoorschijn. Dat vraagt om regelmatige reflectie, overleg en inzet op onderzoek en innovatie.

Wat mijn collega net ook zei: in een beschaafd land lossen we eventuele conflicten niet op met kogels, maar met creativiteit en innovatie. Jaarlijks worden hier honderden duizenden dieren gedood. Individuen met bewustzijn, gevoel en familieverbanden. Als we mensen naar de maan kunnen sturen, dan kunnen we hier uiteindelijk ook betere oplossingen voor vinden.

Wij willen de provincie ook uitdagen creatiever en actiever aan de slag te gaan, met het doel om het doden van dieren zoveel mogelijk te voorkomen. Zodat we straks bij het woord ‘beheer’ niet meteen alleen aan doden denken.

De drie vragen die we daarvoor voor de commissie hebben, hebben jullie allemaal kunnen lezen.

Alleen vraag 1 over niet hoeven doden van dieren willen we nog concretiseren:
de RDA adviseert te investeren in preventie en minder doden van dieren. Is de commissie bereid om dit streven naar minder doden van dieren zo SMART mogelijk in beleid te zetten? Op die manier kunnen we als Staten volgen hoe het gaat met de provinciale ambitie om minder dieren te doden.

Tweede termijn
Dank aan de steun en positieve houding van de meeste partijen. We zijn ook blij om te horen dat PVV en PvdA ook tegen het vangen van vissen als hobby zijn.

Een heel klein aantal partijen wijst op voorbeelden waarbij in hun ogen de noodzaak er was om dieren te doden. Goed om te beseffen dat de RDA vooral wil aanzetten tot het voorzichtiger omgaan met levens van dieren. Als we allemaal zeggen dat we het doden van dieren zo veel mogelijk willen vermijden, dan moeten we daar ook resultaten van zien in beleid.

We gaan daarom samen met de commissie een voorstel indienen om het streven zo SMART mogelijk in beleid te zetten, zodat we de vorderingen kunnen volgen. Ik hoorde de gedeputeerde ook de suggestie doen om meer geld opzij te zetten voor investeringen in onderzoek naar niet-dodelijke methoden. Dat vinden we natuurlijk altijd een goed idee.

Maar we hebben met SP ook overlegd. We merken dat meer partijen op zoek zijn naar concrete instrumenten en ideeën om op dit onderwerp winst te boeken voor de dieren. Bij zogenaamde overlast door dieren adviseert de RDA het gebruik en constante aanscherping van een afwegingskader. Ze adviseren om wetenschappers, maar ook burgers en dierenwelzijnsorganisaties te betrekken. Aangezien het een complexe materie is, is de commissie bereid om als start een expertmeeting te organiseren waarbij we met een aantal van de genoemde actoren gaan oefenen met een concrete toepassing van het afwegingskader op een bepaalde casus, bijvoorbeeld knobbelzwanen? Dan kunnen we elkaar uitdagen en meteen samen ontdekken hoe zo’n kader gebruikt kan worden om het doden van dieren te verminderen.