Discus­sienota Probleem­stelling vakan­tie­wo­ningen


11 januari 2022

Wat opvalt naast het monotoon worden in type recreatie en het gevoel van rechtsongelijkheid bij opzeggen contracten, is de verstening die plaatsvindt in recreatieoorden. Die maximale druk en bebouwing tovert groene gebieden om tot intensief toerisme. Overigens dit is niet nieuw. Mijn familie had vroeger ook seizoen-stacaravans op de Veluwe, die gedwongen plaats hebben gemaakt voor huisjes. Dit is zeker al 25 jaar geleden.

De verdrijving uit en verstening van de natuur is dus al langer gaande, maar is door de internationale investeerders wel in een stroomversnelling gekomen. Er valt meer geld te verdienen met twee bungalows dan met één caravan.

De druk van grootschalige commercialisering, zonder oog voor natuurwaarde en bestaand gebruik, druist in tegen goed ruimtegebruik.

De problematiek rondom verblijfaccommodatie zal ook aangejaagd worden door de spreiding van toerisme die de provincie zo graag wil. Bij spreiding zit ook verblijven. Partij voor de Dieren is op dat punt altijd zeer kritisch geweest [1].

Maar vrijwel de hele Staten hebben op 28 juni vorig jaar nog de Visie Recreatie en Toerisme 2030 vastgesteld, die uitgaat van vitalisering van verblijfsaccomodaties. Maar deze vitalisering blijkt negatief uit te pakken in de commerciële vrijheid. De - zoals beschreven in de visie Verblijfsrecreatie NHN - "vergane glorie-" parken, ook wel "toppers van toen", blijken óók een markt te bedienen; alleen iets minder lucratief voor investeerders.

De detaillering, uit het rapport, om verblijfsrecreatie los te koppelen van verblijfstoerisme, is dan ook een goede suggestie. Dit splitsing helpt om te komen tot goed beleid.

Partij voor de Dieren vindt dat de SP en CU een goed punt hebben aangesneden. Ook veel respect voor hun werk dat ze hebben verzet over het beschrijven van de huidige situatie.

De handvatten die in het onderzoeksrapport staan, zijn duidelijke punten, waarbij de provincie weer een rol kan spelen in bovenregionale coördinatie en sturing. Ook zien we een koppeling met de motie 88: Ladder van Leisure.

Wat ons betreft zou daar nog:

  • géén omzetting van seizoensgebruik naar heel jaar rond en
  • stop op uitbreiding van rode bouw

aan toegevoegd kunnen worden.
Laten we dan ook bij de behandeling van de OV2022 goed kijken naar de Paragraaf 6.1.4 die gaat over Verblijfsrecreatie.

De PvdD ziet mogelijkheden om hier al een aantal verbeteringen in door te voeren.

[1] Zie bijvoorbeeld Bijdrage ambitieprogramma ruimtelijke kwaliteit kustzone Hoorn-Amsterdam: "Spreiding van toerisme vanuit Amsterdam naar de rest van de provincie, met blijvende focus op groei, is ongewenst. Zoals de toerisme-topexpert Anna Pollock zegt: het is alsof je uitslag ergens op je lichaam hebt en dat probeert op te lossen door het over je hele lichaam uit te smeren. Dat lost het probleem niet op."

Interessant voor jou

Onderzoek naar Binnendijkse achteroevers met zon, natuur en recreatie Wieringerhoek

Lees verder

Datacenterstrategie is een papieren tijger

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer