Data­cen­ter­stra­tegie is een papieren tijger


17 januari 2022

De Partij voor de Dieren heeft problemen met deze strategie. En dat zal ik toelichten in vier punten:

  • Er wordt zoetwater gebruikt bij koeling. Wellicht is het weinig, deels wellicht door eigen hemelwateropslag. Grotendeels zal het geen probleem zijn. Maar tijdens zo'n klimaatzomer, met hoge temperaturen, voor lange tijd zonder regelval. Sloten droog. Dat inwoners verboden wordt om hun tuin water te geven, hun auto te wassen en zwembadjes te vullen voor verkoeling. Ik kan me niet voorstellen dat op z'n moment tegen een Microsoft gezegd wordt: u zet maar wat computers uit, want u krijgt geen water van ons. Zo'n regel opnemen, lijkt op een papieren werkelijkheid.
  • Net als, ingezet op restwarmte. In 2014 hebben we dat óók gehoord van de gedeputeerde. Exact hetzelfde, en dat is niet gebeurd. Ik zie het niet gebeuren bij de huidige hyperscale datacenters. Niet bij toekomstige, want de gemeente moet het regelen volgens deze strategie. En we kennen de gemeente waar we het over hebben.
  • En dan wordt er gezegd dat: deze datacenterstrategie zou geen juridische gevolgen hebben. Maar het heeft wel doorwerking. Bedrijven en gemeentes zullen vooruitlopen, zwaaiend met deze notitie in de hand. Een besluit op 31 januari is een éénrichtingsweg, waarbij je alleen nog een beetje naar links en rechts kan tussen de stoeprand. Maar het einddoel staat vast. En dat terwijl er een meerderheid in de Tweede Kamer is die roept om landelijke regie. En een Eerste Kamer die óók roept om een kabinetsvisie. Hyperscale datacenters hebben landelijke impact. Dat vergt óók afstemming met de nieuwe kamer, vóór vaststelling.
  • Dat wordt ook onderkend in de het kamerstuk Nationale Omgevingsvisie (nr 53). Er is alleen ruimte voor selectieve groei van datacenters, met beheersen van de energievoorziening. Ook naar aanleiding van motie Moorlag (PvdA) en Agnes Mulder (CDA).
  • En dat is het 4de en wel belangrijkste punt. Deze strategie heeft geen plafond qua energieverbruik. De hyperscale datacenters kunnen oneindig groot worden. Oneindig veel stroom gebruiken. Zolang ze maar voldoen aan een paar vestigingsvoorwaarden. En we hebben nogal wat energie nodig: bijvoorbeeld als we Tata willen verduurzamen. Alle woningen van het gas.
    Ons energienetwerk is er gewoon niet op ingericht. We hebben die energie ook niet.


Is deze datacenterstrategie dan nutteloos? Nee. Het heeft laten zien dat we geen provinciale regels kunnen stellen aan warmte-hergebruik. Aan keuzes in energiegebruik.

De provinciale Milieufederatie van Flevoland heeft het Facebook datacenter afgebrand. GS heeft niet eens onze milieufederatie om input gevraagd.

Het nut van deze strategie laat zien dat verdere afstemming moet komen. Een limiet en keuze aan energietoewijzing. Want niet alles kan.

Wat ons betreft is deze strategie nu nog niet geschikt voor PS behandeling.

Interessant voor jou

Discussienota Probleemstelling vakantiewoningen

Lees verder

Verbinding A8-A9, Landschapsplan en voorstel voorkeursalternatief

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer