Bijdrage Wensen en opvat­tingen Verste­de­lij­kings­stra­tegie MRA


Gezonde leef­om­geving en leef­baarheid als vertrekpunt

5 juli 2021

Voorzitter, er zijn twee zaken in deze verstedelijkingsstrategie die mijn specifieke aandacht hebben.

Ten eerste: we lezen dat we dat we binnen én buiten de stad natuurinclusief moeten gaan inrichten en beheren. Daar wordt dit Statenlid wel blij van, want het werken aan natuurinclusief, wonen, werken, studeren en noem maar op is een win-win situatie. In woonwijken, bedrijventerreinen, faciliteiten rondom onze infrastructuur etc. etc! Een schone, gezonde en veilige leefomgeving voor al onze inwoners. Een leefbaar Noord-Holland voor ons, voor onze medebewoners en voor toekomstige generaties zal op lange termijn puur winstgevend zijn. En ik reken er op dat GS in een tijd waarin grote opgaven op het gebied van woningbouw en de daarbij behorende voorzieningen gaan spelen, voldoende aandacht en inzet zullen hebben en houden voor een natuurinclusieve leefomgeving.

Ten tweede: in deze verstedelijkingsstrategie wordt er toch nog steeds gesproken over een balans tussen leefbaarheid en economische groei. Wat ons betreft is economie gewoon een onderdeel van leefbaarheid. En dan het liefst een zo groene, duurzame, circulaire en natuur-, mens- en diervriendelijke economie.

Voorzitter, de heer Klein benoemde het al in de commissievergadering: veel aandachtspunten en opsommingen starten nog steeds met economie, waardoor al het andere van secundair belang lijkt. En daarover was de heer Voskuil in de commissie ook heel helder wat mij betreft. Economie wordt wéér als eerste prioriteit gesteld voor de mensen, maar een gezonde leefomgeving en leefbaarheid moeten het vertrekpunt zijn en dat kan beperkingen opleggen aan mogelijke economische activiteiten.

En daarom dien ik, aan het einde van mijn bijdrage gekomen, samen met de ChristenUnie en de PvdA, maar ook mede ondertekend door SP, 50PLUS, DENK, D66 en GroenLinks een motie in met het volgende dictum:

roepen het College van Gedeputeerde Staten op:

- zich binnen MRA-verband in te zetten om een gezonde leefomgeving en leefbaarheid voortaan een essentieel vertrekpunt te laten zijn;

en gaan over tot de orde van de dag.

Interessant voor jou

Bijdrage Provinciale deelname in Regionale Ontwikkelingsmaatschappij -ROM-

Lees verder

Bijdrage Toepassen Provinciale Coördinatieregeling (PCR) project Everest Tata Steel

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer