Bijdrage VTH-taken: "Provincie, stop met verde­digen van vervuilers"


19 oktober 2020

Voorzitter,

Ook van onze kant vragen over de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de stikstof kwestie bij Tata Steel:

Het is al gênant genoeg dat ILT een rechtszaak moet voeren tegen de provincie. De inbreng van de provincie in de rechtszaak geeft erg de schijn, in ieder geval bij de inwoners, dat de provincie (zoals bij de Formule 1-zaak in Zandvoort) weer een vervuiler staat te verdedigen.

Een deel van die zaak – namelijk die over de pelletfabriek – is afgelopen week afgerond. Toen bleek opeens dat Tata Steel blijkbaar wel een kosteneffectiviteitsonderzoek voor stikstofoxiden (NOx) reductie bij de pelletfabriek had gedaan.

Wij vragen GS om ons en belanghebbende inwoners zo snel mogelijk inzake te geven in dat onderzoek.

Wij roepen GS ook op strengere normen op te leggen voor de pelletfabriek.

De tweede zaak van ILT rondom Hoogoven 7 loopt nog, en ik begrijp dat u daar niet veel over kan zeggen. Maar wel over wat provincie al openlijk heeft ingebracht in de afgelopen zitting. Klopt het dat de provincie verdedigt dat het bedrijf helemaal niet aan de Europese norm hoeft te voldoen, omdat de kosten te hoog zouden zijn?

Dat zou onacceptabel zijn; de kosten zijn nu namelijk wel voor de maatschappij in de vorm van milieu- en gezondheidsschade. En gezondheid en milieu zijn onbetaalbaar.

Dus onze oproep aan GS: zorg ervoor dat die vergunning wordt aangepast aan de Europese norm zoals ILT daarom vraagt.

Dank u wel.