Bijdrage Visie Recreatie en Toerisme


28 juni 2021


Recreatie is vooral bedoeld voor recreatie om de stad, voor inwoners. Daar waarvan we afgelopen jaar hebben gezien dat gebieden overvol waren. Recreatie kan plaatsvinden in de natuur, maar dat hoeft niet. In natuur is vooral stille recreatie op kleine intensiteit geschikt. Buiten de natuurgebieden is intensieve en luidruchtige recreatie meer gepast. Dat zien we ook al op een aantal plekken, waarbij festivals op speciale terreinen. Niet zijnde natuur en in parken, worden georganiseerd. Daarnaast zijn intensieve recreatie op de verkeerde plek een aantasting voor natuur, maar worden deze gebieden ook afgesloten en ontoegankelijk voor de reguliere bezoekers. Kijken naar betere plaatsen waar intensieve tijdelijke recreatie mogelijk is heeft provinciale sturing nodig. Volgens ons is dit de invulling van de zin uit de visie “maximaliseer positieve impact en beperk negatieve impact”. Dit vergt een stevige hand van de provincie. Net als het weer terugbrengen van RodS, Recreatie om de Stad, in een nieuw jasje. We zien deze gedachte in de visie doorschemeren; vooral in relatie tot de Bossenstrategie en benutting van het landelijk gebied.

De belangrijkste provinciale inzet bij toerisme is spreiding. Amsterdam is echter net weer begonnen om internationale toeristen te verleiden om naar de stad te komen. De samenwerking en afspraken in MRA verband lijken nu al onder druk te staan. Met alleen spreiding alleen komen we er niet, want zo wordt het probleem van groeiend toerisme niet opgelost. We moeten af van het idee dat het toerisme maar kan blijven groeien, als het maar met een groen randje gebeurt. Dat is een illusie, zo stelt ook de belangrijkste toerismestrateeg Anna Pollock: “Hooguit vertragen de acties de vaart een beetje, maar de rampkoers blijft gelijk.”

We moeten juist inzetten op rem op de groei en rem op vliegtoerisme. Als we willen dat de inwoners van Noord-Holland niet ouderwets overlast van Schiphol krijgen en we actief inzetten op een duurzame provincie., dan moeten we ook op dit vlak inspanningen verrichten.

Bovengenoemde invulling valt samen in deze visie. Op een aantal punten hadden we de visie duidelijker willen hebben. De visie is namelijk voor meerdere uitleg vatbaar. Het is een glazen bol. Wat je er in wilt zien, zie je erin. Dat maakt het geen goede visie en verschuift het probleem naar de uitwerking ervan. Maar de visie krijgt uitwerking binnen diverse programma’s. We zullen er op toezien, met deze visie in de hand, dat de juiste interpretatie gegeven wordt.

Daarom slechts één motie, die we samen indienen met Ja21:

'verzoeken Gedeputeerde Staten:

om bij de uitvoering van Visie Recreatie en Toerisme zoveel mogelijk rekening te houden met het welzijn van (in het wild levende) dieren;

en gaan over tot de orde van de dag.'

Dank u voorzitter.Interessant voor jou

Kaderbrief voor de Begroting 2022

Lees verder

Bijdrage Provinciale deelname in Regionale Ontwikkelingsmaatschappij -ROM-

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer