Motie Houd rekening met belangen van dieren bij uitvoering Visie Recreatie en Toerisme


PvdD, JA21

28 juni 2021

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 28 juni 2021, ter behandeling van Visie

Recreatie en Toerisme Noord-Holland;

constaterende dat:

- in een gezonde democratie een zorgvuldige democratische besluitvorming afweging plaatsvindt van alle belangen;
- dieren niet een keer in de visie worden genoemd, terwijl er vele van wonen in Noord-Holland en beleid rond recreatie en toerisme ook hen en hun leefomgeving raakt;
- we een gedeputeerde Dierenwelzijn hebben die de belangen van dieren ook mee hoort te nemen daar waar provinciaal beleid ze raakt;

gehoord de discussie,

verzoeken Gedeputeerde Staten:

- om bij de uitvoering van Visie Recreatie en Toerisme zoveel mogelijk rekening te houden met het welzijn van (in het wild levende) dieren;

en gaan over tot de orde van de dag.Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie portefeuille Dierenwelzijn

Lees verder

Motie Oproep externe bedreigingen voor Waddenzee verminderen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer