Bijdrage Veror­dening Fauna­beheer Noord-Holland


16 november 2017

Voorzitter,

Vandaag beoogt GS dat u een fout herstelt in de verordening waar u in meerderheid voor stemde. Deze voordracht was niet nodig geweest als Gedeputeerde Staten positief had geadviseerd en Provinciale Staten het amendement van de Partij voor de Dieren over de bestuurssamenstelling van de FBE vorig jaar had aangenomen. Maar u nam op voorspraak van GS een verordening aan die niet strookte met de wet.

In april van dit jaar stelde de Partij voor de Dieren Statenvragen of de FBE wel rechtsgeldige faunabeheerplannen kon aannemen, maar er was niets aan de hand volgens dit college. Ik citeer “Wij zijn van mening dat het bestuur van de Faunabeheereenheid en het huidige faunabeheerplan op dit moment wel aan de eisen van de wet voldoen.” Dat bleek onzin te zijn.

Een bescheiden opstelling zou nu gepast zijn. Daar blijkt tot nu toe niets van. De huidige voordracht is weer niet conform de bedoeling van de wetgever. In de faunabeheereenheid moeten twee maatschappelijke organisaties zitten die geen jachthouder zijn. Anders valt de toelichting van de wetgever niet te lezen. Ik citeer: ”Het amendement versterkt … de rol van maatschappelijke organisaties in faunabeheereenheden, door te regelen dat in het bestuur buiten jachthouders ook andere maatschappelijke organisaties zijn vertegenwoordigd....” Buiten jachthouders, andere maatschappelijke organisaties dus. Dan kunnen we niet volstaan met de huidige jachthouders in het bestuur het labeltje van maatschappelijke organisatie op te plakken.

Daarom het volgende amendement dat de voordracht in lijn brengt met de bedoeling van de wetgever en tevens de terreinbeherende organisaties, die uit de verordening waren geschrapt, erin terugbrengt.

Tevens is de Partij voor de Dieren van mening dat jagers niet thuis horen in het bestuur van de FBE. Laat staan dat deze hobbyisten die graag dieren doodschieten volgens onze verordening in het bestuur moeten zitten. Die verplichting kan er wettelijk af, het is een bovenwettelijke regel, die wij graag willen schrappen. Zouden CDA en VVD deze onnodige bovenwettelijke regel ook willen schrappen? We zien het bij de stemming over dit amendement.

Dan nog de volgende vragen aan GS:

Welke organisaties zitten nu in het bestuur van de FBE?

Klopt het dat er nu een vereniging van jachthouders als maatschappelijke organisatie in zit en is dat niet gewoon ontduiken van de bedoeling van de wetgever?

Deelt de gedeputeerde de conclusie dat de jacht, beheer en schadebestrijding op de algemene soorten onder zijn verantwoordelijk zonder de juiste wettelijke grondslag hebben plaatsgevonden? Zo nee, waarom niet?

Indien de rechter straks een streep zet door dit faunabeheerplan omdat bijvoorbeeld de FBE weer niet voldoet aan de wet, hoe ziet u dan uw verantwoordelijkheid als gedeputeerde?

Dank u wel.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer