Amen­dement Fauna­beheer zonder jagers­be­stuuurs­zetel


13 november 2017

Provinciale Staten van Noord-Holland in vergadering bijeen op maandag 6 november 2017, ter behandeling van het ontwerpbesluit tot wijziging van de Verordening Faunabeheer Noord-Holland in verband met de samenstelling van het bestuur van een faunabeheereenheid,

besluiten in het ontwerpbesluit Verordening Faunabeheer Noord-Holland artikel 2.2 lid 1c:

“verenigingen van jagers;”

te schrappen.

Toelichting

Dit amendement regelt dat verenigingen van jagers geen lid van het bestuur van de Faunabeheereenheid moeten zijn. Jagers hebben een particulier belang dat zich niet noodzakelijk goed verhoudt tot het maatschappelijk belang. Wettelijk is al voorzien in een hoorplicht bij de uitvoerende WBE’s (verenigingen van jagers). De toevoeging is dus bovenwettelijk en onnodig.


Status

Verworpen

Voor

SP, GL, PvdD

Tegen

CU, ONH, VVD, CDA, PvdA, D66, 50plus, PVV

Lees onze andere moties

Motie Natuurinclusieve landbouw als standaard 

Lees verder

Amendement Verordening Faunabeheer Noord-Holland

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer