Bijdrage Natuur­be­heerplan


16 november 2017

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren is blij met dit natuurbeheerplan. Wij hebben groot vertrouwen dat deze gedeputeerde op een goede wijze een einde kan maken aan de onrust over de agrarische subsidie en de overgangsregeling uit de jaren ‘70 in 2021 kan afsluiten. Het is toch niet uit te leggen dat in de Ecologische Hoofdstructuur tot aan de derogatiegrens mest uitgereden wordt?

Vrijdag werd een mooi symposium gehouden door de provincie over natuurverbindingen. Concrete onderzoeksresultaten over het nut van ecoducten werden vergezeld door mooie vergezichten hoe de provincie eruit zou kunnen zien in zeg 2050. Uitstekend dat de provincie dit doet. De opkomst van gemeenten was echter beperkt. Terwijl het goed zou zijn om de verbinding te leggen tussen het provinciale beleid voor biodiversiteit en de gemeentelijke groene plannen. Is de gedeputeerde bereid om een bijeenkomst te organiseren voor de groene ambtenaren van de provincie, waterschappen en gemeenten om het biodiversiteitsbeleid op elkaar af te stemmen? Het tot stand brengen van zo’n netwerk zou veel meerwaarde kunnen geven voor het biodiversiteitsbeleid.

Dank u wel.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer