Bijdrage Actu­a­liteit rond afschot van knob­bel­zwanen in Nieuwe Niedorp


16 november 2017


Statenlid Bram van Liere voelt Gedeputeerde Staten aan de tand

Voorzitter,

Allereerst dank aan de PvdA voor het agenderen van deze akelige jachtpartij. Wij kunnen ons volledig vinden in de woorden van mevrouw Jellema. Vrijdag berichtte het college ons eveneens dat zij voornemens is de goedkeuring in te trekken van het faunabeheerplan algemene soorten, waarin het doden van zwanen zoals nu besproken is geregeld. Daarom heeft de Partij voor de Dieren de volgende aanvullende vragen:

Wanneer zal het college formeel deze goedkeuring intrekken en dit de FBE berichten?
Kan de gedeputeerde bevestigen dat de wet in artikel 3.12 lid 1 dicteert dat jacht, beheer en schadebestrijding alleen volgens een goedgekeurd faunabeheerplan kan plaatsvinden?

Is GS dan ook voorts voornemens om met de intrekking van de goedkeuring van het faunabeheerplan de FBE erop te wijzen dat jacht, beheer en schadebestrijding op de algemene soorten, waaronder zwanen, per direct moet worden gestopt?

Is GS voornemens om de RUD te berichten dat handhavend dient te worden opgetreden op elke vorm van jacht, beheer en schadebestrijding op de algemene soorten?

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer