Bijdrage Programma Tata Steel


Plannen vol wens­denken, geen funda­mentele maat­re­gelen voor bescherming van gezondheid

14 januari 2021

Voorzitter,

We hebben het eerder aangekaart en PvdA net ook: terwijl mensen doodgaan aan de vervuiling die Tata veroorzaakt, opent de brief van GS over dit programma met een aantal zinnen lof voor Tata. Geen wonder dat inwoners het vertrouwen kwijt zijn.

Maar we zien ook positieve verandering, aangejaagd door inwoners. We zijn blij nu eindelijk wat meer actie te zien.

Zo gaan GS onderzoeken hoe ze het aspect gezondheid zwaarder kunnen meewegen door ook te anticiperen op de provinciale ambitie om te voldoen aan de WHO-streefwaarden. Hierbij wordt de samenwerking met GGD en OD versterkt. Hier hebben we voor gepleit en dit is een belangrijke stap. Maar wanneer verwachten GS een analyse over deze mogelijkheden naar PS te sturen?

Daarnaast treedt de provincie nu op als het gaat om de Pelletfabriek. Maar eerder oordeelde de provincie dat ze aan Tata Steel geen Best Beschikbare Technieken(BBT)-maatregelen hoefde op te leggen. Het lijkt er op dat mede door ILT en maatschappelijke druk de provincie nu de tijd heeft genomen om goed juridisch onderzoek te doen. Dan blijkt toch dat de OD wel die BBT-verplichting in de vergunningen kan opnemen.

Vier vragen daarom:
- Hoeveel tijd krijgt Tata om de SCR volgens de BBT toe te passen?
- Waarom is er niet eerder grondig juridisch naar gekeken?
- Kon de provincie niet eerder een kosteneffectiviteitsonderzoek afdwingen?
- Wat gaat de provincie doen om dit soort missers te voorkomen in de toekomst?

Het zou fijn zijn als de provincie, daar waar kan, eerder in het voordeel van gezondheid van inwoners en milieu handelt, dan (zoals het er nu weer op lijkt) Tata het voordeel van de twijfel geven.

Voorzitter,

Aan alle kanten zijn er signalen dat provincie Tata niet en zeker niet op tijd aankan. Niet qua juridische of financiële capaciteit, niet qua bevoegdheid. Zulke complexe problemen en gezondheid van inwoners verdient aanpak op het hoogst mogelijke niveau. Denkt GS ook niet dat het Tata-dossier is te groot voor een regionale overheid en haar Omgevingsdiensten. Gaat u er bij het Rijk voor pleiten om de regie over te nemen en – er samen met u en gemeenten- maximaal te sturen op gezonde en leefomgeving voor burgers en dieren in de IJmond?

Burgers moeten nu namelijk tot 2050 wachten tot er echt fundamentele verandering zichtbaar zijn. En zelfs daarvoor is geen garantie, want dit programma leunt zwaar op wat Tata nu aan ambities formuleert. Er is wellicht een kans dat paar vervuilende onderdelen van TATA, zoals Kooksfabriek 2, in 2035 sluiten. Naast dat het too little too late is, onze vraag is:

Hoe geloofwaardig vindt GS de duurzaamheidsambities van Tata nog, gezien het feit dat Tata telkens weer – of het nu gaat om filters, overkappingen of Hisarna – laat levert of helemaal niet levert?

Ten slotte: De provincie is ook verantwoordelijk voor de wilde dieren en natuur. Wat weet de provincie over de effecten van de vervuiling door Tata op dieren? Kan de provincie daar binnenkort over rapporten?