Bijdrage Fauna­be­heerplan Ganzen 2021-2024


Provincie ploert door op oude massa-doding-weg en negeert adviezen

20 september 2021

De Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade (MARF) komt tot de conclusie dat: "niemand gelukkig is met de omvangrijke schade, de grote aantallen geschoten ganzen, en de hoge kosten van tegemoetkoming." Ook van omwonenden horen we dit. Ganzen uit de lucht zien vallen is geen fijn gezicht. Ook niet voor de gans. Toch kiest GS vooral voor schieten.

En veel ook. Al jaren worden er circa 100.000 ganzen per jaar gedood. De afgelopen jaren ruim boven de 100.000. De gevolgen zijn desastreus. Schadebedragen lopen op. De gans wordt vogelvrij verklaard via vele ontheffingen en vrijwel nergens is de vogel welkom. Niet rond Schiphol, niet op akkerlanden, niet op granslanden, niet in recreatiegebieden en niet in natuurgebieden. Het beleid is: we schieten de gans de provincie uit en toppen dat af met vergassen.

Dat het niet werkt weet iedereen. Daarom wordt er voor gekozen om het beheerplan voor 3 jaar vast te stellen. Wat neerkomt op het over deze periode heen tillen van een niet werkend beheerplan. En ondertussen stromen de onderzoeksresultaten binnen dat het anders moet.

De Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade komt met een rapport uit om over door te praten. Ik deel niet al hun conclusies, maar ze bevelen wel aan om "voldoende rust en ruimte te bieden", "inzet op onderzoek naar verjaagmethodes" en een landbouwtransitie. Ze komen nĂ­et met het advies om nog 3 jaar door te ploerten.

In het samenwerkingsverband AEWA "Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds", waar Nederland onderdeel van uitmaakt en zelfs documenthouder van is, zijn aanbevelingen gedaan om het aantal levende dieren met hagel in het lijf te verminderen; Dat is hard nodig, want maar liefst 35% tot 62% van de ganzen in Europa leeft met hagelkorrels in het lichaam. Hoe dieronvriendelijk wil je het hebben? Het advies is er ook: beperkt de schootsafstand. Denemarken volgt dat advies op. Noord-Holland rept niet over hagelongelukken in het beheerplan.

Ganzen maken de afweging om gedood te worden t.o.v. Goed eten. De inzet van het Ganzenbeheerplan is gericht op het eerste: het doden van ganzen. Maar in provinciaal beleid zien we een omschakeling van de landbouw, waarbij het eten voor Ganzen minder aantrekkelijk is. Dat laatste is geen onderdeel van dit beheerplan. Hoewel het een uitstekende sturing is.

Er wordt gestreefd naar een ganzenstand uit 2005, in een landbouw situatie van 2021. Dat is een oneerlijke strijd voor gans en boer. Om het te laten werken zullen we het voedselweb van de ganzen moeten aanpassen.

Daarnaast zullen we een keuze moeten maken. Is het eerlijk om akkerbouwers met vollegrond groente, die maar beperkt last hebben van ganzen, in de kou te laten staan als ze schade hebben? Hoewel de meeste schade bij gransland ligt?

De commissie vragen we daarom het volgende:

  • moeten we de adviezen en discussiepunten van hoogleraren, adviesraden, dierenbescherming, fauna4life de komende jaren negeren? Omdat GS besloten heeft 3 jaar de oude weg te bewandelen? Zonder politieke discussie, zonder bijsturen de komende jaren?

Met andere woorden, heeft u vertrouwen, na het lezen van de stukken en horen van de insprekers, in dit ganzenbeheerplan?

Voorzitter, dank u wel.


Tweede termijn

Bloemkool, broccoli. Ik heb een paar spruitkool ondernemingen gesproken. De ene had nooit last. De andere heel veel. Ik ben er niet achter gekomen hoe dat kwam; de ene wel de andere niet. Dat maakte me wel nieuwsgierig.

Ik zie de noodzaak voor een second opinion:

  • we vragen GS om ontheffingen voor afschot en vergassing niet te verlenen;
  • en een verdiepingsslag te maken, horende deze commissiebehandeling en met een nieuw GS-voorstel te komen.

Bij de Begroting zullen we in ieder geval twee punten inbrengen:

  • schadevergoeding voor boeren met vollegrond gewassen verhogen;
  • aansturen op en onderzoek doen naar niet-dodelijke verjaging.

En bij de Omgevingsverordening-NH2022 zullen we het punt inbrengen:

  • ruimte te zoeken naar plekken in Noord-Holland waar ganzen het hele jaar rond welkom zijn.

Interessant voor jou

Bijdrage Waddenfonds Uitvoeringskader 2021-2027

Lees verder

Bijdrage Tata Steel: stel harde deadlines!

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer