Bijdrage bij motie vreemd Strand­re­servaat Noord­voort bestemmen tot NNN-gebied


9 maart 2020


Voorzitter, als ik één positief iets over de Formule 1 mag noemen, is het wel de aandacht die het vraagt voor de natuur en hoe we die moeten beschermen.

Het heeft ook laten zien dat natuur doorloopt over provincies; maar ook dat natuur opeens gedeeltelijk stopt bij de provinciegrens. Specifiek, in dit geval het strandreservaat tussen Noordwijk en Zandvoort.

In het “Toekomstperspectief 2040 Noord-Hollandse zeekust” uit 2018 staat al dat we als Provincie onderzoeken of Natuurstranden toegevoegd kunnen worden aan NNN.

Om die reden roepen de Partij voor de Dieren, samen met de PvdA, D66, GroenLinks, SP en CU via de motie Strandreservaat Noordvoort, het college van GS op:

  • met provincie Zuid-Holland in overleg te treden om tot een gezamenlijk regime te komen voor dit strandreservaat, de natuur stoort zich nu eenmaal weinig aan provinciegrenzen;
  • Hierbij als uitgangspunt te nemen dat het gehele strandreservaat -dus niet alleen het Zuid-Hollandse maar ook het Noord-Hollandse deel- tot NNN-gebied wordt bestemd;

en gaan over tot de orde van de dag.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Herinrichting A.C. de Graafweg

Lees verder

Formule 1 geen dwingende reden van groot openbaar belang

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer