Motie Strand­re­servaat Noord­voort bestemmen tot NNN-gebied


Ingediend door PvdD, D66, PvdA, SP, CU

9 maart 2020

Provinciale Staten van Noord-Holland in vergadering bijeen op 9 maart 2020, ter bespreking van deze motie vreemd aan de orde van de dag;

constaterende dat:

  • er een strandreservaat van 3 km is op de grens van de Provincie Noord-Holland en de Provincie Zuid-Holland[1];
  • er een ander regime geldt op het Zuid-Hollandse deel dan op het Noord-Hollandse deel;

zijn van mening dat:

  • natuur verbonden moet worden en gebaat is met rust op deze plek;
  • in een zelfde gebied niet twee verschillende regimes moeten gelden;
  • dit provincie overstijgend is;

gehoord de discussie,

roepen het college van GS op:

  • met provincie Zuid-Holland in overleg te treden om tot een gezamenlijk regime te komen voor dit strandreservaat, de natuur stoort zich nu eenmaal weinig aan provinciegrenzen;
  • Hierbij als uitgangspunt te nemen dat het gehele strandreservaat -dus niet alleen het Zuid-Hollandse maar ook het Noord-Hollandse deel- tot NNN gebied wordt bestemd;
  • PS hierover te informeren;

en gaan over tot de orde van de dag.

[1] https://www.strandloper.nl/veldwerk/noordvoort/Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement over microturbines voor iedereen

Lees verder

Motie Neem advies Hoor- en adviescommissie over F1 en 'Dwingende reden van groot openbaar belang' over

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer