Herin­richting A.C. de Graafweg


Fietspad weg, natuur­ver­binding weg, weide­vo­gel­gebied weg

25 februari 2020

Wat mij niet geheel duidelijk is, is in hoeverre de tijdelijke werkstroken de omgeving aantasten. Hoeveel bomen moeten er bijvoorbeeld worden gekapt? En komen die bomen weer terug? Verder zie ik in de stukken allerlei stikstofberekeningen die gebaseerd zijn op de oude regelgeving en de oude Aerius calculatie. Dat kan ruimtelijke gevolgen hebben: bijvoorbeeld het ontmoedigen van extra verkeer of het aanpassen van de snelheidslimiet.

Het dunkt ons ook enigszins curieus om een vrij liggend fietspad voor een erfontsluitingsweg voor 4 woningen en 4 landbouwpercelen op te offeren. De hele herstructurering was toch in eerst instantie vanwege de verkeersveiligheid? Nu wordt diezelfde verkeersveiligheid van fietsers met voeten getreden, omdat zij nu een weg moeten delen met auto’s en landbouwvoertuigen. Helemaal vreemd als je bedankt dat een stukje verderop de maximumsnelheid van 80 naar 60 km/u verlaagd gaat worden. Kan dat hier dan ook niet? Dan is in- en uitvoegen alweer een stuk veiliger, en kunnen de fietsers zich gewoon over een fietspad verplaatsen. Over veilig gesproken.

Het verlies aan weidevogelgebied is minder dan 5ha, zodat het financieel gecompenseerd kan worden. Dat geeft toch een beetje het gevoel van steeds hele kleine stukjes pikken, zodat er geen fysieke compensatie tegenover moet staan.

En dan nog iets dat eigenlijk meer in het grotere plaatje van de herstructurering van de weg past, maar wat me wel even van het hart moet.

Een stuk van iets meer dan 400 meter langs de noordkant van de weg net ten oosten van de geplande rotonde ter hoogte ven Langereis is een natuurverbinding. Ter plaatse bekeken vond ik dat stippellijntje op onze provinciale kaarten nou niet echt bepaald een robuust stukje natuurverbinding. In de ruimtelijk onderbouwing wordt herhaaldelijk gerept over ‘intact laten’ en ‘niet aantasten’ van deze verbindingszone.

Als we in ogenschouw nemen dat juist hier een spaarzame noordwestverbinding tussen NNN-gebieden loopt, zou ik ervoor willen pleiten om bij de herstructurering van de weg juist in te zetten op het versterken van deze natuurverbinding. Als er toch schoppen de grond in gaan, pak dit dan ook meteen aan. Een deugdelijke faunapassage en een robuuste natuurverbinding in plaats van een enkel boompje langs de weg.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Mobiliteitsplan Formule 1

Lees verder

Bijdrage bij motie vreemd Strandreservaat Noordvoort bestemmen tot NNN-gebied

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer