Bijdrage Actie­agenda Actieve Mobi­liteit 2022-2027


Meer struiken, bomen, bloe­men­rijke bermen langs door­gaande fiets­routes

23 mei 2022

Voorzitter, deze actieagenda gaat over een heel belangrijk onderwerp. Ik licht daar één punt uit en het zal niemand van de woordvoerders verbazen dat het daarbij draait om de aangekondigde motie over aantrekkelijke doorfietsroutes.

Niet omdat de Partij voor de Dieren vindt dat er in de Actieagenda geen aandacht is voor het aantrekkelijker maken van fietsinfrastructuur? Nee: geenszins!

We missen alleen de ingrediënten die niet alleen hoogstens gewaardeerd worden door fietsers, maar ook nog eens een bijdrage kunnen leveren aan andere uitdagingen waar we als provincie voor staan: namelijk natuur, landschap en groen.

Daarom pleiten we ervoor om waar mogelijk natuurlijke elementen, als struiken, bomen, bloemenrijke bermen aan te leggen langs doorgaande fietsroutes.

Er wordt al ingezet op comfort en functionaliteit om actieve mobiliteit aantrekkelijk te maken. Maar een fijne omgeving om in te fietsen draagt ook bij aan het plezier en daarmee de motivatie om de fiets te pakken.

En daarom dien ik samen met GroenLinks en D66 deze motie in met als dictum:

- bij de verdere uitwerking van het beleid voor actieve mobiliteit, waar mogelijk en gewenst, aandacht te besteden aan het aanleggen van natuurlijke elementen langs doorfietsroutes;

en gaan over tot de orde van de dag.

Dank u wel!

Interessant voor jou

Bijdrage Referendumverzoek Omgevingsverordening Noord-Holland

Lees verder

Wijziging reglement van bestuur voor het Hoogheemraadschap van Rijnland inzake geborgde zetels

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer