Bijdrage Refe­ren­dum­verzoek Omge­vings­ver­or­dening Noord-Holland


23 mei 2022

Voorzitter, we houden het op dit punt kort, aangezien we hierover al uitgebreid hebben gesproken.

Onze fractie is voor het goed betrekken van inwoners van onze provincie, met verschillende instrumenten, zoals een referendum of een burgerberaad. Altijd met het doel meerwaarde voor inwoners en onze democratie te creëren. Sommige instrumenten doen daar meer recht aan dan andere, en daar gaan we mede op initiatief van de Partij voor de Dieren met behulp van experts na de zomer goed naar kijken.

Wat het referendum betreft volgen we het advies van de referendumcommissie en stemmen we vóór het verder door laten gaan van het referendumproces inzake de omgevingsverordening, en dus voor het ontwerpbesluit A.

Wel willen we opmerken dat de initiatiefnemers van dit referendumverzoek zorgen hebben over specifiek het onderwerp wind op land. Maar de omgevingsverordening gaat over heel veel andere belangrijke onderwerpen, waaronder bescherming van onze leefomgeving. Het is een verzameling van de belangrijkste regels van de provincie. Een simpele ja/nee vraag past daar niet goed bij en dat is ook iets wat we zullen meegeven in de vervolgstappen bij eventuele uitwerking van de referendumvragen. Daarmee zullen we ons best doen dat het referendum recht doet aan alle inwoners.



Interessant voor jou

Bijdrage Omgevingsverordening Noord-Holland 2022

Lees verder

Bijdrage Actieagenda Actieve Mobiliteit 2022-2027

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer