Wijziging reglement van bestuur voor het Hoog­heem­raad­schap van Rijnland inzake geborgde zetels


13 juni 2022

Er is voor gekozen om de procedure door te zetten omdat niet zeker is of de wetswijziging doorgang vindt, dan wel op tijd doorgang vindt vóór de aankomende verkiezingen. Het is dus nog steeds verstandig om het voorliggende besluit tot wijziging van het reglement te nemen. Daar staan wij achter.

Maar verder in de toekomst kijkend hebben wij deze twee vragen:

Is de Provincie Noord-Holland klaar om te zorgen dat de verandering naar slechts 4 geborgde zetels per 2023 in kan gaan. Net zoals ze adequaat heeft voorgesorteerd op de omgevingswet. Dus gaat het lukken om de verordening voor 1 januari aan te passen? En wat gebeurt er als dat niet lukt?

De 2 zetels onbebouwd hoeven niet per se naar LTO-Noord te gaan. In Fryslân zijn ze bijvoorbeeld verdeeld tussen LTO-Noord en Boer en Natuur. Het is dus mogelijk om de verordening zo aan te passen dat organisaties als Caring Farmers of BioNext, zetels voor ongebouwd kunnen innemen. Is de Gedeputeerde bereid om dat middels de verordening ook in Noord-Holland mogelijk te maken?

Interessant voor jou

Bijdrage Actieagenda Actieve Mobiliteit 2022-2027

Lees verder

Bijdrage Financiële stukken recreatieschappen voor zienswijzen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer