Vragen over het mogelijk slachten van de Texelse kudde Konik­paarden uit het Oost­vaar­dersveld


Indiendatum: jan. 2020

Inleiding vragen

Staatsbosbeheer heeft in een boswachtersblog[1] laten weten de 19 Konikpaarden die vorig jaar januari zijn overgeplaatst van het Oostvaardersveld naar het natuurgebied De Slufter waarschijnlijk binnenkort af te voeren naar de slacht. De dieren zouden o.a. overlast voor wandelaars veroorzaken omdat ze aan rugzakken snuffelen en nesten van mieren vertrappen.[2][3] Dit leidt bij ons tot de volgende vragen.

Vragen

 1. Was GS op de hoogte van het aanwezig zijn van de koninkpaarden op Texel?
 2. Heeft Staatsbosbeheer vorig jaar afstemming gezocht met GS over het plaatsen van de Konikpaarden in het Natura 2000 gebied De Slufter[4]?
  Zo nee, heeft er wel afstemming plaatsgevonden met Stichting Nationaal Park Duinen van Texel?
 3. Was het college van GS op de hoogte gebracht van de mogelijkheid dat Staatsbosbeheer deze dieren mogelijk naar de slacht wilde afvoeren?
 4. Staatsbosbeheer geeft aan dat veiligheid voor bezoekers de hoofdoorzaak is van uitplaatsing. Onder welke voorwaarden zouden de Konikpaarden kunnen blijven? Is daar onderzoek naar gedaan, bijvoorbeeld door een deel niet toegankelijk te maken voor bezoekers?
 5. Staatsbosbeheer ontvangt een subsidie voor ‘Toezicht natuurgebieden’.[5] In hoeverre is de provincie financieel betrokken geweest met het toezicht op de Konikpaarden?
 6. Het nationaal Park Duinen van Texel wordt beschouwd als een waardevol instrument om bewoners en bezoekers van N-H te betrekken bij hun groene leefomgeving[6]. In hoeverre past de aanwezigheid van de Konikpaarden bij deze doelstelling?
 7. In hoeverre past het uitzetten van paarden in natuurgebieden voor de slacht, bij het beleid van de Provincie om natuurlijke processen zo veel mogelijk te bevorderen?
 8. De verplaatsing van de Konikpaarden van het Oostvaardersveld naar de Slufter op Texel werd vorig jaar als ‘tijdelijk’ genoemd. Welke stappen zijn er in deze periode genomen om te zoeken naar een definitieve locatie voor de Konikpaarden? Welke locaties zijn hierbij onderzocht? Waarom zijn deze locaties afgevallen?
 9. Gaat u met Staatsbosbeheer in gesprek, voor het vinden van een goede locatie voor deze kudde Konikpaarden, waarbij het belang van de dieren het uitgangspunt is?

[1] https://www.boswachtersblog.nl/texel/2020/01/21/koniks-vertrekken-van-texel/[2] https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200121_3852975/texelse-konikpaarden-gaan-waarschijnlijk-naar-de-slacht-hengstengroep-gedraagt-zich-tam-tegenover-wandelaars-video
[3] ttps://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200121_51123746/actievoerders-woedend-over-paarden-op-texel-die-waarschijnlijk-geslacht-worden-mogelijk-demonstratie
[4] https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=n2k&groep=8&id=n2k2
[5] Begroting Programma 6.2.1 €213.000
[6] Programma Natuurontwikkeling 2019-2024 par. 2.4

Indiendatum: jan. 2020
Antwoorddatum: 3 mrt. 2020

https://ibabsonline.eu/Lijst.a...

Inleiding vragen

Staatsbosbeheer heeft in een boswachtersblog[1] laten weten de 19 Konikpaarden die vorig jaar januari zijn overgeplaatst van het Oostvaardersveld naar het natuurgebied De Slufter waarschijnlijk binnenkort af te voeren naar de slacht. De dieren zouden o.a. overlast voor wandelaars veroorzaken omdat ze aan rugzakken snuffelen en nesten van mieren vertrappen.[2][3] Dit leidt bij ons tot de volgende vragen.

VRAGEN INCLUSIEF BEANTWOORDING GEDEPUTEERDE STATEN

INLEIDING ANTWOORDEN

De konikpaarden zijn eigendom van Staatsbosbeheer. Als gecertificeerd natuurbeheerder is Staatsbosbeheer zelf verantwoordelijk voor het juiste natuurbeheer in hun gebieden, mits zij daarbij blijven binnen de grenzen van ons Natuurbeheerplan en het Natura2000-beheerplan.
Wij gaan er vanuit dat hierbij weloverwogen keuzes worden gemaakt, met oog voor alle belangen. Daarnaast houden wij toezicht op de naleving van deze plannen. Naar aanleiding van uw vragen hebben wij contact opgenomen met Staatsbosbeheer. Staatsbosbeheer heeft ons laten weten dat de konikpaarden blijven leven en dat ze in het natuurgebied de Slufter blijven.
Er zijn alternatieven gevonden om de welzijn en de veiligheid van de dieren, de natuur en de bezoekers te waarborgen.

Vraag 1: Was GS op de hoogte van het aanwezig zijn van de koninkpaarden op Texel?

Antwoord 1: Nee. Dat was ook niet nodig; zie onze toelichting in de inleiding.

Vraag 2: Heeft Staatsbosbeheer vorig jaar afstemming gezocht met GS over het plaatsen van de Konikpaarden in het Natura 2000 gebied De Slufter[4]?
Zo nee, heeft er wel afstemming plaatsgevonden met Stichting Nationaal Park Duinen van Texel?

Antwoord 2: Nee. Conform het Natura2000-beheerplan was dit deel van het Nationaal Park beschikbaar voor begrazing. Het is ons niet bekend of er afstemming heeft plaatsgevonden tussen Staatsbosbeheer en het Nationaal Park Duinen van Texel.

Vraag 3: Was het college van GS op de hoogte gebracht van de mogelijkheid dat Staatsbosbeheer deze dieren mogelijk naar de slacht wilde afvoeren?

Antwoord 3: Nee. Dat was ook niet nodig; zie onze toelichting in de inleiding.

Vraag 4: Staatsbosbeheer geeft aan dat veiligheid voor bezoekers de hoofdoorzaak is van uitplaatsing. Onder welke voorwaardes zouden de Konikpaarden kunnen blijven? Is daar onderzoek naar gedaan, bijvoorbeeld door een deel niet toegankelijk te maken voor bezoekers?

Antwoord 4: Het is aan Staatsbosbeheer om te bepalen hoe zij de veiligheid van de bezoekers kan waarborgen. Wij zijn niet op de hoogte van de interne besluitvorming en de overwogen alternatieve oplossingen, maar hebben er vertrouwen in dat Staatsbosbeheer, als gecertificeerd natuurbeheerder, deze afweging zorgvuldig en met oog voor alle belangen maakt.

Vraag 5: Staatsbosbeheer ontvangt een subsidie voor ‘Toezicht natuurgebieden’.[5] In hoeverre is de provincie financieel betrokken geweest met het toezicht op de Konikpaarden?

Antwoord 5: Staatsbosbeheer ontvangt van ons een subsidie voor natuurbeheer en voor toezicht in haar natuurgebieden. Conform de systematiek van het Stelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL) is
Staatsbosbeheer, als gecertificeerd beheerder, zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop zij deze subsidie inzet – uiteraard binnen de kaders van de subsidiebeschikking. Het toezicht op de konikpaarden past binnen deze kaders.

Vraag 6: Het nationaal Park Duinen van Texel wordt beschouwd als een waardevol instrument om bewoners en bezoekers van N-H te betrekken bij hun groene leefomgeving[6]. In hoeverre past de aanwezigheid van de Konikpaarden bij deze doelstelling?

Antwoord 6: Staatsbosbeheer zet konikpaarden vaker in als grazers in diverse natuurgebieden. De ervaring leert dat dit goed samengaat met de aanwezigheid van bezoekers. De inzet van konikpaarden is echter geen specifiek provinciaal doel dat aan de Nationale Parken is gerelateerd.

Vraag 7: In hoeverre past het uitzetten van paarden in natuurgebieden voor de slacht, bij het beleid van de Provincie om natuurlijke processen zo veel mogelijk te bevorderen?

Antwoord 7: Er is geen sprake van uitzetten van paarden in natuurgebieden voor de slacht. De paarden worden ingezet voor begrazing.

Vraag 8: De verplaatsing van de Konikpaarden van het Oostvaardersveld naar de Slufter op Texel werd vorig jaar als ‘tijdelijk’ genoemd. Welke stappen zijn er in deze periode genomen om te zoeken naar een definitieve locatie voor de Konikpaarden? Welke locaties zijn hierbij onderzocht? Waarom zijn deze locaties afgevallen?

Antwoord 8: Wij kunnen deze vraag niet beantwoorden, omdat wij niet betrokken waren bij deze afweging.

Vraag 9: Gaat u met Staatsbosbeheer in gesprek, voor het vinden van een goede locatie voor deze kudde Konikpaarden, waarbij het belang van de dieren het uitgangspunt is?

Antwoord 9: Dit gesprek heeft plaatsgevonden in het kader van het inwinnen van informatie voor de beantwoording van deze vragen; zie de toelichting in de inleiding.

[1] https://www.boswachtersblog.nl/texel/2020/01/21/koniks-vertrekken-van-texel/
[2] https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200121_3852975/texelse-konikpaarden-gaan-waarschijnlijk-naar-de-slacht-hengstengroep-gedraagt-zich-tam-tegenover-wandelaars-video
[3] ttps://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200121_51123746/actievoerders-woedend-over-paarden-op-texel-die-waarschijnlijk-geslacht-worden-mogelijk-demonstratie
[4] https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=n2k&groep=8&id=n2k2
[5] Begroting Programma 6.2.1 €213.000
[6] Programma Natuurontwikkeling 2019-2024 par. 2.4