Partij voor de Dieren lanceert Plan B voor Noord-Holland


Natuur herstellen, jacht stoppen, landbouw grondig hervormen, meer OV en fiets!

23 januari 2019

Haarlem - Het Verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren voor de Noord-Hollandse Provinciale Statenverkiezingen van 20 maart is bekend.

Schone lucht, een groene leefomgeving, een vitale bodem, zuiver water en een duurzame toekomst. “We zetten vol in op welzijn van al het leven, mens en dier," zegt lijsttrekker Fabian Zoon. "De jacht moet stoppen, natuur gaan we herstellen en er komt meer OV en fiets in onze provincie.”

De waarde van de Provinciale Statenverkiezingen voor de partij

De verkiezingen van 20 maart zijn van cruciaal belang voor Noord-Holland. De intensieve veehouderij bedreigt niet alleen het welzijn van dieren maar ook het klimaat, onze omgeving, de natuur en onze volksgezondheid. De natuur verarmt door het mestoverschot en de uitstoot van stikstof. Jagers krijgen carte blanche terwijl natuurgebieden onder grote druk staan door woningbouw en asfalt. De provincie raakt via besluitvorming over plezier- en ganzenjacht, natuurbeheer en biodiversiteit en megastallen direct aan die onderwerpen, en is daarmee van groot belang voor de Partij voor de Dieren.

De Partij voor de Dieren blijft groeien

Meer dan ooit gaat het om het overstijgend belang van alles wat bijdraagt aan het welzijn van mens en dier. De Partij voor de Dieren staat er in de landelijke peilingen goed voor. De ambities zijn ook in Noord-Holland groot: een verdubbeling van de huidige drie zetels in de Noord-Hollandse Staten.