Streep door Duin­pol­derweg, natuur gespaard!


30 maart 2020

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland zetten eindelijk een streep door plannen voor de Duinpolderweg, ter hoogte van Vogelenzang en Zwaanshoek. Deze autoweg dreigde aangelegd te worden dwars door het landschap, waaronder een belangrijk vogelgebied en vlak langs de duinen. De duinen zijn Natura2000-gebied, waarvan verdere aantasting onacceptabel is.

De Partij voor de Dieren heeft zich jarenlang tegen de aanleg van deze weg verzet. Er was geen noodzaak toe: het gebied is goed bereikbaar, en met beter openbaar vervoer, spreiding en thuiswerken nog beter bereikbaar te maken. De weg zou bovendien leiden tot forse natuur- en milieuschade.

Na meer dan zes jaar onderzoeken en polderen komt de weg er toch niet. Gedeputeerde Staten zetten in op verbeteren van de bereikbaarheid van het gebied per fiets en het openbaar vervoer.

Jaap Hollebeek, Statenlid Partij voor de Dieren: “Veel burgers, organisaties en wij hebben jarenlang actie gevoerd tegen de aanleg van de Duinpolderweg. Het is goed dat Gedeputeerde Staten tot inkeer is gekomen. Laat dit een voorbeeld zijn voor andere overbodige asfaltprojecten in de provincie.”

Wel wordt de Bennebroekerweg verbreed vanwege nieuwbouwplannen bij Zwaanshoek. “Het is een succes dat de natuur en het cultuurlandschap rond Bennebroek en Vogelenzang wordt gespaard, dat is altijd onze insteek geweest. Tevens is het voor de bewoners van Zwaanshoek een opluchting dat hun dorp niet doormidden gesneden gaat worden”, aldus Jaap Hollebeek. “Maar we maken ons nog steeds zorgen over de luchtkwaliteit in de regio. Meer woningen in de Haarlemmermeer zullen leiden tot meer mobiliteit, waardoor er extra verkeersdruk op de Bennebroekerweg zal ontstaan. Voor de Partij voor de Dieren is het uiterst belangrijk dat er bij de opwaardering van de infrastructuur voldoende aandacht is voor goede OV- en fietsverbindingen van en naar deze nieuwe wijk. Daar zullen wij op blijven hameren: niet alleen hier, maar bij alle grote nieuwbouwprojecten.”


Toelichting bij foto: Bram van Liere (Fractievoorzitter Statenfractie PvdD 2015) en Esther Ouwehand (Tweede Kamerlid PvdD) in 2015 in actie


Wij staan voor:

Wij zijn tegen:

Gerelateerd nieuws

Succes: geen Formule 1-teams door strandreservaat

De Formule 1-teams zien af van de route over het strand naar het racecircuit in Zandvoort. Dit na grote politieke en maatscha...

Lees verder

Enorme stap in vergroening speelpleinen

De provincie Noord-Holland gaat een mooie invulling geven aan het in 2018 door de Partij voor de Dieren ingediende Initiatief...

Lees verder