Enorme stap in vergroening speel­pleinen


3 april 2020

De provincie Noord-Holland gaat een mooie invulling geven aan het in 2018 door de Partij voor de Dieren ingediende Initiatiefvoorstel ‘Groen doet kinderen goed’. De provincie gaat scholen helpen hun grijze schoolpleinen om te toveren in groene speeltuinen. De Partij voor de Dieren wil dat alle kinderen op school toegang hebben tot natuur.

De Partij voor de Dieren is blij met de uitkomst. “Kinderen willen onderzoeken en ontdekken en hebben een omgeving voor fantasie nodig. Groene speelpleinen geven kinderen dit.” zegt Fabian Zoon, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren. Veel buurtnatuur is de afgelopen decennia verdwenen, waardoor kinderen minder makkelijk in het groen kunnen spelen. Dat gaat ten koste van kinderen, want spelen in de natuur leidt tot minder depressie, pesten, obesitas en tot meer creativiteit, concentratie en samenspelen.

Gedeputeerde Staten ondersteunt het idee van groene schoolpleinen. Deze dragen immers bij aan een gezonde groene leefomgeving, klimaatbestendigheid en het tegengaan van hittestress. Maar ook aan het bevorderen van biodiversiteit in de stad, natuureducatie en het ondersteunen van natuurvrijwilligers.

De provincie gaat de vergroening van schoolpleinen ondersteunen met concrete maatregelen. Zo gaat zij via de Aanpak Groen Kapitaal een netwerk - van onder meer leerkrachten, beleidsmakers, hoveniers en deskundigen op het gebied van natuur- en milieueducatie - en een ‘groene scholenbeweging’ faciliteren richting meer groene schoolpleinen. Ook stelt de provincie geld uit het Betrekken-bij-Groenfonds beschikbaar voor het ondersteunen van het aanleggen van groene speelpleinen. Bijvoorbeeld door kennis te delen over goede voorbeelden. Dit fonds bevat in 2020 €102.000,-. Aanvullend stelt de provincie ambtelijke capaciteit beschikbaar en gedurende drie jaar een bijdrage van € 5.000,- per jaar voor het onderzoek ‘Groene schoolpleinen voor een gezonde ontwikkeling van kinderen’ van Topsector Tuinbouw. Hiermee kan vanuit de groene sector (hoveniers) gewerkt worden aan mooie inrichtingsontwerpen voor groene speelpleinen.

Fabian Zoon: “Hiermee zijn groene schoolpleinen dus een onderdeel geworden van het groenbeleid van de Provincie. Dit is écht een enorme stap!”