PvdD wil kippenstop in Noord-Holland na ruiming kippenstal Groot­schermer


2 november 2021

Partij voor de Dieren Noord-Holland heeft vragen aan de provincie gesteld over het doden van 107.000 kippen op een bedrijf in Grootschermer, gemeente Alkmaar. Aanleiding voor de ruiming is een uitbraak van hoogpathogene vogelgriep. De partij wil een stop op kippenbedrijven, zoals de provincie eerder instelde voor geitenbedrijven.

Statenlid Ines Kostic van de Partij voor de Dieren: ”Dit soort bedrijven is een tikkende tijdbom. Vogelgriep is een zoönose en het virus kan muteren naar een variant die ook voor de mens gevaarlijk is. Wij waarschuwen al sinds 2006 voor zoönosen, daar werd altijd luchtig over gedaan, tot Covid19. Topvirologen zijn het er over eens dat Nederland dé plek is met het hoogste risico op nieuwe pandemieën, vanwege de intensieve veehouderij. Vogelgriep is nu niet gevaarlijk voor mensen, maar de stallen waar enorme aantallen kippen dicht op elkaar zitten zijn een broedplaats voor potentieel gevaarlijke zoönosen.

In 2018 heeft de provincie een stop ingesteld voor intensieve geitenhouderij vanwege de risico’s voor de volksgezondheid. De partij wil nu van de provincie weten of ze ook een stop gaat instellen voor intensieve kippenbedrijven, die potentieel gevaarlijk zijn.

In de Voedselvisie 2020-2030 heeft de provincie vastgelegd dat zij wil komen tot een duurzaam en meer plantaardig voedselsysteem in Noord-Holland. Boeren zouden moeten overschakelen naar kringlooplandbouw en korte ketens.

De Partij voor de Dieren wil van de provincie weten of zij vindt dat een vleeskuikenbedrijf met 107.000 dieren, waarvan het vlees veelal voor de export is, waar dierenwelzijn ver te zoeken is, het voer van ver komt en waar een risico is voor nieuwe zoönosen, een bedrijf is dat past bij de doelen van de Voedselvisie.

Ines Kostic: ”De gemeente Apeldoorn gaat in gesprek met intensieve veehouders om te vragen wat zij nodig hebben om over te schakelen naar plantaardige landbouw of extensieve veehouderij, waarbij rekening wordt gehouden met klimaat, dierenwelzijn, natuur en volksgezondheid. Wij vragen de provincie ook deze gesprekken te gaan voeren. Wat ons betreft komen er geen nieuwe kippen in de nu lege stallen.’’