PvdD: “Provincie, roep een halt toe aan onzinnig plan om duizenden bomen te kappen voor Geluidswal Naar­derbos”


1 maart 2024


De Partij voor de Dieren stelde Schriftelijke vragen aan de provincie over het plan van de gemeente Gooise Meren om 3.000 tot 4.000 bomen te kappen om een luxe wijk van 36 woningen in het Gooi te helpen aan een verdere geluidsreductie dan de geluidsnorm.

Er ligt al een plan van RWS om met een geluidscherm langs de A1 en stil asfalt te voldoen aan de geluidsnorm voor de 36 woningen in de villawijk. De bewoners van de wijk vinden dit echter niet genoeg en willen een verdere vermindering van het geluid. Hiervoor bedachten zij zelf een ‘zonnegeluidswal’, van een kilometer lang en vier meter hoog. De wal wordt bedekt met zonnepanelen. Daarvoor moeten dan 3.000 tot 4.000 bomen worden gekapt.

Statenlid Ilona Haas (Partij voor de Dieren): “Dit is echt een absurd plan dat de provincie meteen een halt zou moeten toeroepen. Want terwijl er met maatregelen van RWS al wordt voldaan aan de geluidsnorm zouden duizenden bomen moeten worden gekapt, voor de luxe van enkele inwoners die wisten dat ze naast de A1 gingen wonen. Met deze grootschalige kap verdwijnt het leefgebied voor veel dieren, waaronder beschermde dieren als de das. Terwijl het al slecht gaat met de natuur, een deel van dit gebied Europees wettelijk beschermd Natura 2000-gebied is of daaraan grenst. En het gebied een functie heeft als ecologische verbindingszone in het ecologisch versnipperde Gooi en de provincie ver achterloopt op uitvoering van de Bossenstrategie. Nu kan de provincie laten zien dat ze haar taak als natuurbeschermer serieus neemt.”

Het argument van omwonenden en de gemeente dat op deze wal zonne-energie kan worden opgewekt is volgens de partij eenvoudig te weerleggen: verticale geluidschermen langs de A1 zijn prima te combineren met zonnepanelen, zoals elders langs snelwegen. Daar hoeft geen natuur voor vernietigd te worden.

De partij wil van Gedeputeerde Staten weten hoe zij nu in dit plan staat en of zij de gemeente al heeft laten weten hier niet in mee te gaan. Tot nu toe hield de provincie zich op de vlakte wanneer de Partij voor de Dieren hierover vragen stelde. Specifiek wil de partij van Gedeputeerde Staten weten hoe zij de ‘alternatievenafweging’ maakt, zoals die in de Omgevingswet staat: hoe weegt de provincie al deze natuurvernietiging af terwijl er een zonneklaar alternatief is, te weten een geluidscherm en stil asfalt waarbij de bomen kunnen blijven staan. Bovendien ligt er verderop een groot bedrijventerrein met genoeg daken waar zonnepalen op geplaatst kunnen worden.

Ilona Haas: “De provincie zou pal voor de natuur moeten staan. De provincie is immers wettelijk de beschermer van de natuur. Kortom: er is geen enkele reden te bedenken om als provincie geen halt toe te roepen aan dit bizarre plan. Wij kijken uit naar de antwoorden en zullen daar zo nodig een politiek debat over voeren.”

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren wil dat provincie vaart maakt met regelen financiering wildopvang

De Partij voor de Dieren heeft de provincie gevraagd vaart te maken om samen met gemeenten te komen tot een structurele fina...

Lees verder

Partij voor de Dieren en JA21 vragen spoeddebat aan: rapport Expertgroep Gezondheid IJmond vernietigend over Tata Steel

Expertgroep Gezondheid IJmond stelt in het gisteren verschenen rapport dat de gezondheidseffecten van Tata Steel in het RIVM-...

Lees verder