Provincie moet TTIP voorkomen


27 mei 2015

De provincie moet zich verzetten tegen het Trans Atlantisch handels- en investeringsverdrag TTIP. Dat vindt de Partij voor de Dieren. Het verdrag tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten kan grote gevolgen hebben voor Noord-Holland. Dinsdag 27 mei diende fractievoorzitter Van Liere, samen met de SP, met succes een motie in om Gedeputeerde Staten tot actie aan te zetten tegen het vrijhandelsverdrag met de VS. Volgens de PvdD is het een verkeerde houding om het vrijhandelsverdrag met de Verenigde Staten passief af te wachten. We willen geen vrijhandel ten koste van democratie, rechtstaat, milieu, dierenwelzijn, voedselzekerheid, mensenrechten en privacy.

Fractievoorzitter Bram van Liere van de Partij voor de Dieren: ,,De onderhandelingen over het TTIP-verdrag moeten worden stopgezet. TTIP ondermijnt de niet alleen de democratie en de rechtstaat, het maakt ethiek en het algemeen belang ondergeschikt aan belangen van multinationals.''

De Europese Unie en de Verenigde Staten onderhandelen in het geheim over het verdrag TTIP, het Trans Atlantisch Handels- en Investeringsverdrag, om samen een vrijhandelszone te vormen. Dit kan grote gevolgen hebben voor de provincie Noord-Holland, zoals het moeten privatiseren van drinkwaterbedrijf PWN of het kwijtraken van haar zeggenschap bij netbeheerder Liander. De Partij voor de Dieren en de SP willen dat de provincie zich verzet tegen TTIP.

Met TTIP zou een Amerikaans bedrijf een schadevergoeding van de Provincie Noord-Holland kunnen eisen als nieuw provinciaal beleid mogelijk een beperkende uitwerking op de handel heeft. Het oordeel over zo’n zaak ligt niet bij een Nederlandse rechter, maar bij een nieuw in te stellen tribunaal. Op basis van vergelijkbare verdragen werden Australië en Uruguay aangeklaagd door Phillip Morris vanwege hun antirookbeleid en Duitsland door Vattenfall vanwege het sluiten van kerncentrales.

Provinciale regels moeten mogelijk ook voorgelegd worden aan een zogenaamde regulatory cooperation body. Daarin kan provinciaal beleid door Washington worden beoordeeld op handelsbeperkingen. Het algemeen belang om volksgezondheid, werknemers, het milieu en dieren te beschermen tegen de economische belangen van multinationals, zal het afleggen tegen de dwang van de vrijhandelszone. De March against Monsanto die zaterdag in onder meer in Amsterdam en Alkmaar wordt gehouden staat mede in het teken van een protest tegen TTIP.

De wens om meer te privatiseren en meer marktwerking toe te laten kan ook gevolgen hebben voor het drinkwaterbedrijf PWN waar de Provincie Noord-Holland 100% van de aandelen in handen heeft en ook het nutsbedrijf Liander (voorheen onderdeel van NUON) waarvan een aantal lokale overheden, Provincies en gemeenten eigenaar is van de aandelen.

De SP en de Partij voor de Dieren hebben op dinsdag 26 mei een motie ingedient om Gedeputeerde Staten tot actie aan te manen. Volgens de Statenfracties is het een verkeerde houding om het vrijhandelsverdrag met de Verenigde Staten passief af te wachten. Ze willen geen vrijhandel ten koste van democratie, rechtstaat, milieu, dierenwelzijn, voedselzekerheid, mensenrechten en privacy.

In Brussel is er door de gemeenteraad een motie tegen TTIP met algemene stemmen aangenomen. In Duitsland en Frankrijk honderden gemeenten in opstand. In Nederland gebeurde er nog niets op lokaal niveau. Sinds de tv-uitzending Zondag met Lubach over TTIP is er aandacht voor het vrijhandelsverdrag in de media, maar lokale overheden blijven passief. Gemeenten en provincies hebben geen TTIP en ISDS dossier, zo blijkt uit navraag van Binnenlands Bestuur.