Kap bos Purmerend voor nieuw bedrij­ven­terrein


10 juni 2015

De gemeente Purmerend heeft, gezien haar agenda van de Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer van 20 mei concrete plannen voor de kap van het Beusebos, langs de A7, en wil op die locatie een bedrijventerrein realiseren[2]. Volgens het bericht op RTVNH volgt binnenkort waarschijnlijk een wijziging van het bestemmingsplan. In de Raadsvergadering op 28 mei staat het ter beschikking stellen van ‘Voorbereidingskrediet gebiedsontwikkeling’ van 100.000 euro op de agenda.

De Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) bepaalt dat een nieuw bedrijventerrein alleen is toegestaan als deze in overeenstemming is met de geldende provinciale planningsopgave. De locatie van het Beusebos is niet in deze planningsopgave opgenomen.

Tegen de plannen van de gemeente is veel weerstand, omdat de bewoners het bos willen behouden. Het nabijgelegen bestaande bedrijventerrein Baanstee-Noord is grotendeels leeg en onbebouwd.

De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over de waarde die Purmerend hecht aan natuur. Eerder gaf het college een kapvergunning voor maar liefst 160 bomen, eveneens in het Beusebos, om uitzicht op een nog te bouwen reclamezuil te maken.

De Partij voor de Dieren heeft Statenvragen ingediend. Lees hier de Statenvragen over het Beusebos