Ganzen­ver­gassing en afschot van start


13 mei 2015

Volgens een getuigenverslag dat de Partij voor de Dieren ontving zijn de operaties om ganzen in Noord-Holland te vergassen gisteren, 9 juni 2015, van start gegaan in het natuurgebied in de Westwoudpolder, een naam die voor weidevogelliefhebbers bekend is. Een door het provinciebestuur ingehuurd bedrijf is op het eiland begonnen met het opdrijven, vangen en daarna vergassen van grauwe ganzen. Ganzen in de rui kunnen niet vliegen en kunnen daarom eenvoudig in grote familiegroepen bijelkaar gedreven worden. De Woude is een eilandje in het Alkmaardermeer dat behoort tot de gemeente Castricum en ligt centraal tussen een aantal grote steden zoals Amsterdam, Alkmaar, Zaandam en Purmerend.

De Partij voor de Dieren Noord-Holland heeft op 13 mei samen met de SP Statenvragen ingediend over een nieuwe ontheffing voor het doden van tienduizenden ganzen middels afschot en vergassing. De komende vijf jaar zullen er tussen mei en november weer vele duizenden Grauwe Ganzen, Canadese Ganzen en Brandganzen worden gedood. Volgens cijfers van de provincie verblijven er in Noord-Holland in de zomer ruim 100.000 ganzen en in de winter zijn dat er zo’n 250.000. De bedoeling is dat die ganzenstand flink naar beneden gaat: 15.000 grauwe ganzen, 7300 brandganzen en 1600 Canadese ganzen.’ Het terugdringen van de ganzenpopulatie naar het gewenste niveau van 2005 is al jaren geleden in gang gezet via het Ganzenakkoord, waarbij zelfs organisaties als Vogelbescherming en Natuurmonumenten zich hebben aangesloten. Zonder resultaat overigens: er komen nog steeds ganzen bij.

Vanaf deze maand, juni 2015, staat de EU tevens toe dat niet alleen rond Schiphol in het kader van de vliegveiligheid, maar in het hele land ganzen vergast mogen worden vanwege landbouwschade. De Partij voor de Dieren wil weten of dat ook in Noord-Holland zal gebeuren. Dit zal beteken dat elk jaar in de hele provincie duizenden ganzen tijdens de ruiperiode tussen mei en juli worden gevangen en in containers worden gedreven. Omdat ganzen tijdens de ruiperiode niet weg kunnen vliegen brengt dit veel stress met zich mee. In de containers worden ze vervolgens blootgesteld aan bijtend CO2-gas, waardoor ze na een minutenlange doodsstrijd sterven.

Het grootschalig doden van ganzen zal echter niet de door boeren ervaren overlast oplossen, en daarmee is het lijden van de dieren volstrekt nutteloos. De Partij voor de Dieren heeft in september 2014 in de Provinciale Staten van Noord-Holland een hoorzitting met ganzendeskundigen georganiseerd, en een groot aantal ganzenspecialisten heeft toen bevestigd dat het grootschalig doden niet leidt tot minder schade aan gewassen. De experts pleitten voor diervriendelijke en duurzame alternatieven, waaronder het telen van voor ganzen onaantrekkelijk gewassen. Helaas heeft de Provincie er voor gekozen om deze adviezen te negeren en door te gaan met het massaal doden van ganzen. Lees de vragen hier