Provincie gaat handhaven tegen Circuit Zandvoort


Partij voor de Dieren kaart mili­eu­delict aan in leef­gebied van bedreigde dier­soorten

18 mei 2020

In een door de Partij voor de Dieren aangevraagd debat heeft Gedeputeerde Rommel (natuur) toegezegd om op te gaan treden tegen een overtreding van het Circuitpark Zandvoort. Het Circuitpark heeft giftige asfaltbrokken gestort op een plek dat leefgebied zou blijven voor beschermde diersoorten. “Door het storten van asfaltbrokken wordt het straks geen leefgebied, maar een gifgebied. Terecht dat de provincie nu eindelijk gaat ingrijpen, maar we verwachten ook dat ze het Circuit gaat dwingen om de schade te herstellen,” stelt Statenlid Ines Kostic.

Circuitpark Zandvoort heeft een ontheffing Wet Natuurbescherming gekregen om tijdelijk bedreigde diersoorten te verstoren en hun leefgebied aan te tasten voor de bouw van tijdelijke tribunes. De provincie Noord-Holland heeft altijd gesteld dat het vernielen van het leefgebied van deze dieren als tijdelijk moet worden opgevat en dat onder andere daarom de ontheffing te verantwoorden was.

Vorige week echter bleek dat Circuitpark Zandvoort giftige asfaltbrokken heeft laten storten op de plek van de tribunes. Dit betekent waarschijnlijk dat het leefgebied van de beschermde zandhagedis en rugstreeppad definitief is vernietigd. De provincie heeft hier niet tegen opgetreden. Dit was aanleiding voor Partij voor de Dieren om een debat aan te vragen.

Statenlid Kostic: “Het wordt tijd dat de provincie haar rol als beschermer van kwetsbare dieren en natuur serieus neemt en Circuit Zandvoort opdraagt om het asfalt zo spoedig mogelijk te verwijderen en de natuur te herstellen.”

De partij wil dat de provincie zo snel mogelijk gaat handhaven en het Circuit Zandvoort opdraagt om de asfaltbrokken te verwijderen en de schade te herstellen. Meerdere partijen, waaronder PvdA, SP, GroenLinks en D66 wilden ook van de provincie weten waarom niet is opgetreden tegen de overtreding.

Gedeputeerde Rommel zegde toe stappen te ondernemen tegen het Circuitpark Zandvoort en ook te kijken naar mogelijkheden voor herstel van de aangerichte schade. De Partij voor de Dieren heeft daartoe een ingediende motie aangehouden, maar houdt Gedeputeerde Staten scherp dat zij met spoed actie gaat ondernemen.