Provincie deelt zorgen PvdD over dras­tische verhoging water­schaps­be­lasting natuur


Gaat UvW verzoeken om eerlijker syste­matiek

19 november 2018

Het college van Gedeputeerde Staten zegt in antwoord op vragen van de Partij voor de Dieren, SP en GroenLinks, toe de Unie van Waterschappen te zullen verzoeken een betere en eerlijker systematiek door te voeren voor waterschapslasten voor natuurbeheerders. Aanleiding is een voorstel van de Unie tot plotse en drastische verhoging van de waterschapslasten voor natuur. De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over dat voorstel omdat het de financiële draagkracht van bos- en natuureigenaren ernstig onder druk zet. Lees de volledige vragen en antwoorden hier.

Na de publicatie van het rapport Water governance in the Netherlands: fit for the future? van de Organisatie voor Economische Ontwikkeling en Samenwerking (OESO) in 2014 gaf de minister van Infrastructuur en Milieu de opdracht tot een onderzoek naar de toekomstbestendigheid van de financiering van het waterbeheer. Naar aanleiding hiervan liet de Unie van Waterschappen (UvW) de commissie Aanpassing Belastingstelsel (CAB) onderzoek doen naar de houdbaarheid en een aantal knelpunten van het belastingstelsel van de waterschappen.

Op 15 juni jl. heeft de UvW het definitieve rapport toegezonden van de CAB aan de Vereniging van Bos- en Natuureigenaren (VBNE). Het rapport is vergezeld van voorstellen van het bestuur van de Unie tot aanpassing van het belastingstelsel van de waterschappen, welke goeddeels zijn gebaseerd op het bedoelde rapport. De hoofdopdracht voor het onderzoek van de CAB luidde om een voorstel te maken voor een toekomstbestendig belastingstelsel dat uitlegbaar, transparant, robuust, rechtvaardig, maatschappelijk gedragen, eenvoudig uit te voeren en doelmatig is. De voorstellen leiden tot een plotse en drastische verhoging van de waterschapslasten voor natuur, hetgeen de financiële draagkracht van bos- en natuureigenaren ernstig onder druk zet.

Gerelateerd nieuws

Fabian Zoon lijsttrekker Partij voor de Dieren Noord-Holland

AMSTERDAM - Fabian Zoon is de nieuwe lijsttrekker van de Partij voor de Dieren Noord-Holland. Zoon zet zich sinds 2011 - eer...

Lees verder

Partij voor de Dieren vraagt hoe provincie gesjoemel met stikstofuitstoot gaat oplossen

De Partij voor de Dieren wil snel duidelijkheid van het college van Gedeputeerde Staten over de gevolgen van de uitspraak van...

Lees verder