Fabian Zoon lijst­trekker Partij voor de Dieren Noord-Holland


PvdD doet voor het eerst in alle provincies mee

13 november 2018

AMSTERDAM - Fabian Zoon is de nieuwe lijsttrekker van de Partij voor de Dieren Noord-Holland.

Zoon zet zich sinds 2011 - eerst als commissielid, later als statenlid, en nu als lijsttrekker - in voor een groen Noord-Holland met dier- en natuurvriendelijk beleid dat al het leven respecteert. Als portefeuillehouder mobiliteit vecht hij momenteel om de Noord-Hollandse natuur te beschermen tegen de destructieve asfaltobsessie van de provincie, en voor groen en toegankelijk transport.

Ook richtte Zoon in 2013 de Alkmaarse werkgroep van de Partij voor de Dieren op, die sinds de laatste gemeenteraadsverkiezingen twee raadsleden heeft.

Sinds de verkiezingen van 2015 is de Partij voor de Dieren met 18 Statenleden vertegenwoordigd in tien provincies, waarvan 3 in Noord-Holland. De PvdD ziet groeimogelijkheden: in landelijke peilingen staat de partij al geruime tijd op 8 zetels). Ook in de twee ontbrekende provincies Drenthe en Zeeland wil de partij zetels halen.

Veel besluitvorming in de provincie raakt via besluitvorming over plezier- en ganzenjacht, natuurbeheer en biodiversiteit en megastallen direct aan dieren, natuur en milieu.

De Partij voor de Dieren ziet ook grote mogelijkheden om via winst in Provinciale Staten het aantal zetels in de Eerste Kamer fors uit te breiden, en daarmee een doorslaggevende stem te krijgen en de druk op de coalitie voor een duurzamer beleid op te voeren.

Fractievoorzitter in de Eerste Kamer Niko Koffeman: “Het kabinet legt het lot van de 2 miljoen dieren die jaarlijks gedood worden door hobbyjagers, volledig in handen van de provincies. Het faunabeleid van de provincies is tot nu zeer dieronvriendelijk. Alle natuurschoon die in de Provinciale volksliederen bezongen wordt, zoals de populatie weidevogels, duingebieden, natuurgebieden en akkerranden, staat sterk onder druk of is zelfs al verdwenen. Een sterke Partij voor de Dieren kan daar verandering in brengen.”

Het partijbestuur legt de ontwerpkandidatenlijsten en het ontwerpverkiezingsprogramma voor aan haar leden op het congres van 9 december.

De kandidaat-lijsttrekkers voor de Provinciale Statenverkiezingen 2019 zijn:

Drenthe – Thea Potharst

Flevoland – Leonie Vestering

Friesland – Rinie van der Zanden

Gelderland – Luuk van der Veer

Groningen – Ankie Voerman

Limburg – Pascale Plusquin

Noord-Holland – Fabian Zoon

Noord-Brabant – Marco van der Wel

Overijssel – Luuk Folkerts

Utrecht – Hiltje Keller

Zeeland – Trees Janssens

Zuid-Holland – Carla van Viegen

De kandidatenlijst voor de Eerste Kamer wordt tijdens het voorjaarscongres behandeld. De concept-kandidatenlijst zal voor de verkiezingen voor Provinciale Staten gepubliceerd worden. Niko Koffeman is opnieuw de beoogd lijsttrekker.

Gerelateerd nieuws

Roodkapje vertelt provinciale sprookjes

Bij zijn 12e Algemene Beschouwingen vertelde fractievoorzitter Bram van Liere, verkleed als roodkapje, over 11 provinciale sp...

Lees verder

Provincie deelt zorgen PvdD over drastische verhoging waterschapsbelasting natuur

Het college van Gedeputeerde Staten zegt in antwoord op vragen van de Partij voor de Dieren, SP en GroenLinks, toe de Unie va...

Lees verder