Partij voor de Dieren vraagt hoe provincie gesjoemel met stik­stof­uit­stoot gaat oplossen


Zowel toekom­stige projecten als toestem­mingen uit verleden op losse schroeven

19 november 2018

De Partij voor de Dieren wil snel duidelijkheid van het college van Gedeputeerde Staten over de gevolgen van de uitspraak van het Europese Hof van Justitie over de Programmatische Aanpak Stikstof voor zowel toekomstige projecten als toestemmingen uit het verleden.

Samen met SP en GroenLinks concludeert de fractie dat zowel toekomstige projecten (afslag A9-Heiloo, aanleg A8/A9, de bouw van een megakippenstal in Middenmeer, etc.) als toestemmingen uit het verleden op losse schroeven staan. De verhoging van de maximum snelheid tot 130 km p/u, een besluit dat tot veel extra stikstofuitstoot leidt, wordt door de PAS als autonome ontwikkeling gecategoriseerd, waardoor het geen invloed heeft op de te vergeven depositieruimte in de provincie Noord-Holland. Die praktijk is door de uitspraak van het Hof moeilijk meer te verdedigen. Hetzelfde geldt voor verschillende vormen van 'bestaand gebruik,' zoals het wijzigen van beweiding sinds de inwerkingtreding van de habitatrichtlijn in 1992.

Lees de vragen hier.

Gerelateerd nieuws

Provincie deelt zorgen PvdD over drastische verhoging waterschapsbelasting natuur

Het college van Gedeputeerde Staten zegt in antwoord op vragen van de Partij voor de Dieren, SP en GroenLinks, toe de Unie va...

Lees verder

Schoolpleinen kleuren groen in Noord-Holland

Er moeten meer groene schoolpleinen komen in Noord-Holland. Dankzij een voorstel van de Partij voor de Dieren gaat de provinc...

Lees verder