Partij voor de Dieren: “Uitbreiding inten­sieve veehou­derij kan echt niet meer”


27 oktober 2022

De Statenfractie van de Partij voor de Dieren Noord-Holland vindt het hoogtijd dat de provincie uitbreiding van intensieve veehouderijen verbiedt. Dat blijkt uit de kritische vragen die de fractie stelt aan de provincie over de voorgenomen verdubbeling van varkenshouderij Het Beemsterlant’s Varken in Middenbeemster. Statenlid Ines Kostić: “De maat is nu vol. De intensieve veehouderij is een belangrijke oorzaak van de klimaatcrisis en schaadt de gezondheid en natuur. Uitbreiding kan echt niet meer. Bovendien is dit een zeer risicovolle investering, waarvan we nu al kunnen zeggen dat deze niet rendabel zal zijn. Investeer liever in de transitie naar biologische en meer plantaardige landbouw, waarin iedereen een toekomst heeft. De Partij voor de Dieren wil boeren heel graag dat de provincie helpt met deze omschakeling.”

De varkenshouder wil uitbreiden van 220 fokzeugen (met jonge biggetjes) en 825 vleesvarkens naar 319 fokzeugen en ruim 1.900 vleesvarkens. De verdubbeling van het aantal dieren is volgens de varkenshouder noodzakelijk om het bedrijf levensvatbaar te houden. Volgens de Partij voor de Dieren past uitbreiding van zo’n intensieve veehouderij op geen enkele manier bij de ambities die de provincie zegt te hebben, zoals dierenwelzijn, inzetten op meer plantaardige eiwitteelten en consumptie, en een omslag naar natuurvriendelijke landbouw. De partij wil daarom dat de provincie zulke gevallen in de toekomst voorkomt en een verbod instelt op uitbreiding van intensieve veehouderijen.

Statenlid Kostić: “We willen boeren uit dit vastgelopen systeem helpen. In deze tijd kiezen om nog meer dieren te houden is niet levensvatbaar. Zulke boeren lopen straks weer tegen een muur aan, terwijl ze veel geld geïnvesteerd hebben in deze doodlopende weg. We moeten het eerlijke verhaal vertellen, en dat is dat we om meerdere redenen toe moeten naar mínder dieren en meer plantaardige voeding. Steeds meer burgers willen ook af van de intensieve veehouderij. De tijd van schaalvergroting om een bedrijf in de benen te houden is allang voorbij. Overheden moeten boeren helpen om tot nieuwe verdienmodellen te komen.”

Stikstof en emissiearme stallen
Opvallend is dat er onduidelijkheid is over hoe natuur en milieu bij deze uitbreiding worden beschermd. De Partij voor de Dieren zet vraagtekens bij de werking van de techniek die wordt toegepast in de nieuw te bouwen stal om uitstoot van schadelijke stoffen te beperken. In de praktijk zorgen dat soort ‘emissiereducerende systemen’ voor minder reductie van emissies van bijvoorbeeld stikstof dan verwacht. Dat kan bij de rechter tot vernietiging van de vergunning van de veehouder leiden. Afgelopen maanden hebben verschillende rechters dat ook gedaan, waaronder de Raad van State.

Dierenwelzijn
De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over dierenwelzijn. De partij wijst onder andere op staartjes van varkentjes die gedeeltelijk lijken afgebrand of -geknipt, en op gebrek aan ruimte om buiten in de frisse lucht soorteigen gedrag te kunnen vertonen. Als een particulier een varken zou houden als huisdier, dan zou er minimaal 75m2 aan ruimte en een modderpoel voor het varken beschikbaar moeten worden gesteld, zo bleek onlangs bij een voorval in Rotterdam. In een intensieve varkenshouderij krijgen varkens nog geen fractie daarvan: maximaal 2 m2. Bovendien stelt de partij: “Wat is er diervriendelijk aan nóg meer van zulke zeer intelligente en sociale dieren ophokken en doden?”

Burgers aan zet
De gemeenteraad van Purmerend heeft gisteravond aangegeven geen bezwaar te zien voor de uitbreiding. De gemeente zal de beslissing van de raad over de varkensstal bekend maken op de website in de vorm van een ontwerpbesluit en via publicatie in het Purmerends Nieuwsblad. Daarin zal beschreven worden hoe burgers en organisaties een zienswijze kunnen indienen. De Partij voor de Dieren hoopt dat veel mensen via deze weg hun bezwaren tegen de uitbreiding zullen delen.


Gerelateerd nieuws

Noord-Holland roept Tweede Kamer op: steun de transgender gemeenschap en de wijziging van Transgenderwet

Provincie Noord-Holland omarmt het idee van de Partij voor de Dieren om steun uit te spreken voor het wijzigen van de Transge...

Lees verder

Begrotingsbehandeling: groen boeren heeft de toekomst

De Noord-Hollandse Statenfractie maakt elk jaar tijdens de Algemene Beschouwingen een ludiek statement, om extra aandacht te ...

Lees verder