Geen biefstuk, maar zeewier


4 mei 2018

De provincie Noord-Holland moet dringend meer doen om de overgang naar een duurzaam, plantaardig en gezond voedselsysteem te stimuleren. Dat kan door de veestapel te verkleinen en de biologische akkerbouw te ondersteunen. Daarvoor pleit de Partij voor de Dieren in navolging van een rapport van een belangrijk adviesorgaan van de regering. Dat stelt dat de consumptie van dierlijke eiwitten terug moet van 70 naar 40 procent van de totale eiwitconsumptie. Daarvoor is er meer variatie nodig in alternatieven voor vlees, zuivel en eieren.


Zeewierburgers

In het rapport ‘Duurzaam en gezond. Samen naar een houdbaar voedselsysteem’ adviseert de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI) de veestapel te reduceren en minder vlees, zuivel en eieren te consumeren. De overgang naar meer plantaardig voedsel en een duurzamer en gezonder voedselsysteem is volgens de RLI nodig om de klimaatdoelen te halen, het milieu te ontzien en risico’s voor de volksgezondheid te minimaliseren.

Naar aanleiding van dit advies pleit de Partij voor de Dieren in Noord-Holland ervoor om de aanbevelingen uit het RLI-rapport om te zetten in provinciaal beleid. De provincie zou producenten en consumenten moeten ondersteunen in de overgang naar een plantaardig, duurzaam en gezond voedselsysteem. Dat kan door de (biologische) akkerbouw te stimuleren en de veestapel te verkleinen.

Bram van Liere, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren Noord-Holland: “De landbouw moet produceren binnen de grenzen van wat de Aarde aan kan. Ook in Noord-Holland kunnen ondernemers en boeren profiteren van plantaardige producten. Die kansen moeten we pakken, want het huidige systeem is voor niemand houdbaar. Als zelfs een onafhankelijk adviesorgaan voor de overheid alarm slaat, dan wordt het voor de provincies echt tijd om wakker te worden.”

In de huidige provinciale duurzaamheidsprogramma’s wordt niets gezegd over de rol die voedsel speelt bij de klimaatverandering. Van Liere: “De provincie zegt te streven naar een duurzame landbouw, maar toont gebrek aan visie en lef. Het geeft een vertekend beeld als bij duurzaamheidsbeleid alleen de energietransitie wordt genoemd, terwijl de eiwittransitie minstens zo belangrijk is. De provincie zou bijvoorbeeld een eigen provinciaal voedselbeleid kunnen introduceren en actief inzetten op lokale teelt van gewassen zoals zeewier, lupine, luzerne en nedersoja.”

PvdD Noord-Holland heeft inmiddels Statenvragen gesteld. De partij wil onder meer weten op welke wijze Gedeputeerde Staten de aanbevelingen uit het rapport van de RLI gaan integreren in provinciaal beleid en of GS vinden dat er voor de provincie een taak ligt om mee te werken aan de reductie van de veestapel.

Eerder diende PvdD Noord-Holland al moties in voor onder andere meer investeringen in biologische landbouw en een halvering van de veehouderij ten guste van de productie van plantaardige eiwitten. Daarnaast organiseerde de partij vorig jaar een symposium over de kansen die de eiwittransitie biedt voor iedereen. Daar toonde bijvoorbeeld Jeroen Willemsen van de Green Protein Alliance - een samenwerkingsverband van bedrijven (o.a. Albert Heijn) en andere actoren die werken aan het versnellen van de eiwittransitie - ook de enorme economische potentie van plantaardige producten.

Gerelateerd nieuws

PvdD deelt zaadbommen uit om Noord-Holland weer te laten bloeien

Onder het motto “Bee the change you want to see”, deelde de Noord-Hollandse Statenfractie van de Partij voor de Dieren (PvdD)...

Lees verder

200 bijenhotels voor scholen Noord-Holland

De provincie Noord-Holland stelt op voorstel van de Partij voor de Dieren subsidie beschikbaar voor de plaatsing van ten mins...

Lees verder