Ook leges heffen voor stik­stof­ge­re­la­teerde vergun­ningen


DENK, PvdD

28 juni 2021

Provinciale staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 28 juni 2021 kennis genomen hebbende van de Kaderbrief 2022;

constaterende dat:

  • in de Kaderbrief 2022 staat dat er geen leges in rekening worden gebracht voor stikstofgerelateerde vergunningsaanvragen;
  • leges wettelijk kostendekkend moeten zijn;

overwegende dat:

  • stikstofgerelateerde zaken in verscheidene gremia een heet hangijzer is;
  • PS bij de legesverordening 2021 de hardheidsclausule voor stikstofgerelateerde vergunningen hebben toegepast;

verzoekt het college,

  • om bij de voorbereiding voor de legesverordening 2022, of zoveel eerder als mogelijk, in afweging en overweging te nemen of en hoe kostendekkende leges voor stikstof gerelateerde vergunningsaanvragen nodig zijn;

en gaan over tot de orde van de dag.Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Verleasen stikstof buiten bufferzones

Lees verder

Motie subsidie voor burgerinitiatieven om deelconcepten te stimuleren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer