Motie subsidie voor burger­ini­ti­a­tieven om deel­con­cepten te stimu­leren


DENK, PvdD

28 juni 2021

Provinciale staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 28 juni 2021 kennis genomen hebbende van de Kaderbrief;

constaterende dat:

  • deelconcepten kunnen leiden tot een vermindering van autobezit;
  • deelconcepten daarmee bijdragen aan de verduurzaming van de maatschappij;

overwegende dat:

  • deelconcepten niet overal even toegankelijk zijn voor burgers;
  • de Provincie burgers die behoefte hebben aan deelconcepten kan ondersteunen door subsidie ter beschikking te stellen;

verzoeken het college,

  • een subsidie ter beschikking te stellen voor burgerinitiatieven die zich ten doel stellen om deelconcepten in hun buurt mogelijk te maken;

en gaan over tot de orde van de dag.Status

Aangehouden

Voor

Tegen