Motie wind­molens op land


4 februari 2019

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 4 februari 2019, Haarlem, ter behandeling van het onderzoeksrapport van provinciale Rekenkamers “Energie in transitie”;

constaterende dat:

  • het huidige tempo van CO2-reductie te laag ligt om de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs te halen en de opwarming van de aarde tot 1,5 graden te beperken;
  • het huidige provinciale windmolenbeleid geen specifiek beleid heeft voor kleine of sociale windmolens;
  • burgerparticipatie leidt tot draagvlak voor de energietransitie;

overwegende dat:

  • sociale windmolens burgers en gemeenschappen de kans geven te delen in de voordelen van de energietransitie;
  • kleine turbines ondernemers de kans geven te delen in de voordelen van de energietransitie;
  • er sociale en economische kansen liggen voor sociale en kleine windmolens in de provincie;
  • meer windmolens leiden tot grotere en snellere CO2-reductie;

gehoord de discussie,

  • spreken uit:
    beleid te willen ontwikkelen voor sociale windmolens en kleine windmolens in de provincie Noord-Holland;


en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, GL, SP, CDA, PvdA, D66, CU-SGP

Tegen

ONH, VVD, 50plus, PVV

Lees onze andere moties

Motie geen groei Schiphol tot 2023

Lees verder

Motie Forest before fuel

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer