Motie geen groei Schiphol tot 2023


4 februari 2019

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 4 februari 2019, te Haarlem, ter behandeling van “Actualiteit Schiphol”;

constaterende dat:

- Hans Alders namens de Omgevingsraad Schiphol (ORS) heeft aangegeven dat er geen advies over de groei van Schiphol zal worden uitgebracht aan de regering omdat er geen overeenstemming kan worden bereikt tussen de deelnemers aan de Omgevingsraad;

- de PvdA een actualiteit heeft ingediend over het mislukken van het overleg binnen de ORS;

- de omwonenden geen extra vluchten willen tot in ieder geval 2023;

overwegende dat:

- op 12 oktober 2017 een motie is aangenomen met als dictum “in de Omgevingsvisie de wens van de inwoners van Noord-Holland ten aanzien van de groei van Schiphol te respecteren”;

gehoord de discussie,

spreken als hun mening uit:

- dat er geen extra vluchten op Schiphol mogen worden toegestaan tot in ieder geval 2023;

en gaan over tot de orde van de dag.

Linda Vermaas

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GL, SP, CU, 50plus

Tegen

ONH, VVD, CDA, PvdA, D66, PVV

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer