Motie vreemd werk­zaam­heden A9 Heiloo


4 februari 2019

Motie geen onomkeerbare werkzaamheden A9 Heiloo

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 4 februari 2019, te Haarlem;

constaterende dat:

- de provincie vanaf maandag 11 februari 2019 start met de kap van bomen langs de Lagelaan en de Kanaalweg;

- de provincie vanaf maandag 11 februari 2019 start met de sloop van de stolpboerderij aan de Lagelaan;

overwegende dat:

- op dit moment meerdere procedures lopen bij de Raad van State;

- de verwachting is dat de stuurgroep op 28 februari 2019 een besluit neemt over de voortgang van het project;

van mening dat:

- zolang er nog geen duidelijkheid is, er geen onomkeerbare werkzaamheden uitgevoerd moeten worden;

dragen het College van Gedeputeerde State op:

- de geplande werkzaamheden niet uit te voeren, tenminste tot er duidelijkheid is rond de procedures bij de Raad van State;

en gaan over tot de order van de dag.


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Natuur rond N247 niet verslechteren

Lees verder

Motie geen groei Schiphol tot 2023

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer