Motie Vreemd: onderzoek instand­houding buslijn 200


CDA, JA21, CU, PvdD, 50PLUS, PVV, D66, VVD, Volt

10 juni 2024

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 10 juni 2024,

Constaterende dat:

 • Transdev overweegt om buslijn 200, de rechtstreekse buslijn tussen Huizen - Blaricum - Utrecht Science Park op te heffen;
 • Veel studenten en mensen die in Utrecht studeren en werken, deze buslijn nemen;

Overwegende dat:

 • Deze reizigers minstens 20 minuten langer aan het reizen zijn en 2 keer moeten overstappen, wanneer deze buslijn opgeheven wordt;
 • Deze reizigers daarmee ook meer reiskosten kwijt zijn;
 • Huizen geen treinverbinding heeft en daarom is aangewezen op het busnetwerk voor verbinding met omliggende grote steden;
 • De reizigersadviesraad openbaar vervoer Noord-Holland (ROCOV-NH) Transdev heeft geadviseerd om lijn 2OO niet op te heffen, en te kijken waar de reizigers behoefte aan hebben;
 • Na het gereed maken van de HOV-halte in Eemnes, de inwoners van Eemnes en Laren ook gebruik kunnen en zullen maken van deze busverbinding;
 • De gemeenteraad van Huizen en Blaricum unaniem een motie hebben aangenomen die pleit voor behoud van buslijn 200.

Dragen GS op:

Om als provinciale concessieverlener te onderzoeken hoe (een vorm van) buslijn 200 van Huizen - Blaricum naar Utrecht Science Park behouden kan blijven.

  En gaan over tot de orde van de dag.

  Dennis Heijnen, CDA

  Daniƫl van den Berg, JA21

  Michel Klein, CU

  Jaap Hollebeek, Partij voor de Dieren

  Anneke van der Helm, 5OPLUS

  llse Bezaan, PVV

  Emre Kanik, D66

  Jeroen Boer, VVD

  Maik de Weerdt, Volt


  Status

  Ingediend

  Voor

  Tegen

  Wij staan voor:

  Lees onze andere moties

  Motie Belevingswaarde publieke mobiliteit

  Lees verder

  Amendement Rechtvaardigen vervoerwaarde R-Net

  Lees verder

  Help mee aan een betere wereld

      Word lid Doneer