Amen­dement Recht­vaar­digen vervoer­waarde R-Net


BBB, PvdD, SP, VVD, 50PLUS

10 juni 2024

Provinciale Staten van Noord-Holland in vergadering bijeen op t0 juni 2024 ter behandeling van statenstuk Visie Publieke Mobiliteit voordracht 23-2024

besluiten in bovengenoemde visie

op bladzijde 21:

de zinnen

"ln stedelijk gebied is de frequentie minimaal zes keer per uur (in beide richtingen). Dit is het huidige R-net in de MRA."

te vervangen door:

"ln het Programma van Eisen voor R-net dat in het stedelijk gebied in de MRA wordt toegepast, geldt een minimum frequentie van zes keer per uur in de spits in beide richtingen. De vervoerwaarde moet dit echter wel rechtvaardigen."

Toelichting:

ln dezelfde alinea wordt geschreven: een minimale frequentie van vier keer per uur in de spits. Omdat de

aangehaalde zin verwarring schept, stellen wíj voor die te schrappen,

De aantallen hoeven pas in de concessie uitwerkingen geconcretiseerd te worden en door deze aanpassing te maken

worden we flexibeler in de uitvoering. Beter en meer vervoer waar nodig.

Ondertekening,

Aletta den Boer, BBB

Jaap Hollebeek, Partij voor de Dieren

Heidi Bouhlel, SP

Jeroen Boer, VVD

Hein Stulemeijer, 50PLUS


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Vreemd: onderzoek instandhouding buslijn 200

Lees verder

Amendement Nachtvervoer

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer