Amen­dement Nacht­vervoer


D66, JA21, SP, CDA, Volt, PvdD, CU, 50PLUS

10 juni 2024

Provinciale Staten van Noord-Holland in vergadering bijeen op maandag 70 juni 2024 ter behandeling van de Visie Publieke Mobiliteit (VD-23)

besluiten in bovengenoemde ontwerpbesluit:

Op pagina 21 onder de kop Bedieningstijden voor de zin:

"Nachtvervoer is maatwerk."

het volgende toe te voegen:

"De provincie streeft ernaar om waar mogelijk een vorm van vervoer met publieke mobiliteit beschikbaar te hebben tussen 1:00 en 6:00 uur naar voorzieningen en belangrijke werklocaties."

Toelichting:

ldealiter zouden bijvoorbeeld Schiphol, ziekenhuizen en uitgaansgebieden ook's nachts met een vorm van vervoer met publieke mobiliteit beschikbaar zijn. Nachtvervoer staat weliswaar in de visie, maar er is geen duidelijke intentie in opgenomen of de provincie dat daadwerkelijk gaat verkennen. Deze toevoeging geeft die intentie wel, maar houdt ook ruimte voor het bestuur om de mogelijkheden te verkennen waar nachtvervoer mogelijk is.

Ondertekening,

Emre Kanik, D66

Heid i Bouhlel-Lascaris, SP

Daniƫl van der Berg, JA21

Willemien Koning-Hoeve, CDA

Jaap Hollebeek, PvdD

Maik de Weerdt, Volt

Michel Klein, Christen Unie

Anneke van der Helm-Chandansingh, 50 PLUS


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement Rechtvaardigen vervoerwaarde R-Net

Lees verder

Motie Voortzetting ARO, juist nu!

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer