Motie Ruimte bieden aan wilde natuur


1 februari 2021

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 1 februari 2021, ter behandeling van Masterplan Biodiversiteit;

constaterende dat:

- er weinig wilde natuur is in Noord-Holland;

van mening zijnde dat:

- biodiversiteit gebaat is bij wilde plaatsen, daar waar de het ingrijpen van de mens minimaal is;

gehoord de discussie,

verzoeken het College van Gedeputeerde Staten:

- ruimte te bieden aan wilde natuur;
- hier bij de uitwerking invulling aan te geven;

en gaan over tot de orde van de dag.Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, FvD, CU

Tegen

CDA, D66, Denk, JA21, PVV, VVD, PvdA, GroenLinks

Lees onze andere moties

Motie Transitiecoach ter ondersteuning groene ondernemers

Lees verder

Motie Aanbeveling IPBES en WNF overnemen in Masterplan biodiversiteit

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer