Motie RES: Kansen voor nieuwe banen in ener­gie­tran­sitie


PvdA, D66, PvdD, GL, CU

5 oktober 2020

Provinciale Staten van Noord-Holland zijn in vergadering bijeen op 5 oktober 2020, ter bespreking van de concept Regionale Energiestrategie├źn NHN en NHZ,

overwegende dat:

- de RES 1.0, de hele energietransitie, de uitvoering daarvan, scholing in de benodigde vaardigheden en onderzoek naar innovaties, een belangrijke impuls kan zijn voor de werkgelegenheid in Noord-Holland;
- voor het slagen van de energietransitie het belangrijk is dat er tijdig voldoende mensen beschikbaar zijn met de juiste vaardigheden op alle scholingsniveaus om de benodigde werkzaamheden uit te voeren;

verzoeken GS:

- het provinciaal arbeidsmarktbeleid in te zetten om (mede) te zorgen dat er voldoende arbeidskrachten met de nodige vaardigheden zijn, liefst regionaal, om de energietransitie tijdig te realiseren;
- hierin ook starters en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt mee te nemen en ook hen te laten profiteren van de kansen die de energietransitie met zich meebrengt,

en gaan over tot de orde van de dag.Status

Aangenomen

Voor

GroenLinks, VVD, D66, PvdA, CDA, PvdD, SP, CU, 50Plus/PvdO

Tegen

FvD, PVV