Motie RES: Aandringen bij het Rijk om meer in lijn met consensus klimaat­we­ten­schap te handelen


5 oktober 2020

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 5 oktober 2020, ter bespreking van agendapunt 10: Concept-Regionale Energiestrategieën (RES),

constaterende dat;

 • het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) van de Verenigde Naties stelt dat we een opwarming van meer dan 1,5°C moeten zien te voorkomen, om grote rampen als droogte, extreem weer en overstromingen, en onherstelbare schade aan ecosystemen te voorkomen [1];
 • daarbij wordt gesteld dat de landen die nu en in het verleden de grootste verantwoordelijkheid dragen voor klimaatverandering voorop zouden moeten lopen in het bestrijden hiervan;
 • het IPCC echter stelt dat volgens de huidige koers er rekening gehouden moet worden met minstens 3 tot 4 graden opwarming, wat gepaard zal gaan met desastreuse gevolgen (overstromingen, watersnoden, voedselproblemen, etc.) [2];
 • daar komt bij dat nog niet duidelijk is of het Urgenda-klimaatdoel eind dit jaar gehaald gaat worden. Een doel dat we met zekerheid moeten halen van de Hoge Raad [3];
 • o.a. CE Delft heeft uitgerekend dat de mensen met laagste inkomens relatief meer betalen voor het klimaatbeleid dan de hoogste inkomens, terwijl de laagste inkomens het minst profiteren van de baten (zoals subsidies) [3];

overwegende dat:

 • met de RES en het Klimaatakkoord van het kabinet dus de ambities te laag liggen, omdat hiermee volgens wetenschappelijke consensus het doel van maximaal 1,5 graad opwarming niet behaald gaat worden;
 • overheden ook volgens de beroemde Urgenda-uitspraak maximale inspanning moeten leveren om de klimaatcrisis aan te pakken;

roepen het college van Gedeputeerde Staten op:

 • bij het Rijk op aan te dringen om maximale inspanning te leveren voor het klimaat, daarbij in lijn met wetenschappelijke consensus te handelen en beleid te richten op minstens het behalen van het 1,5 graden-doel;
 • daarbij er ook bij het Rijk op aan te dringen dat zoveel mogelijk wordt gewaarborgd dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen en de meest kwetsbare groepen beter kunnen profiteren van o.a. subsidie voor verduurzaming,

en gaan over tot de orde van de dag.[1] https://www.volkskrant.nl/nieu...; https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2...;

“Alleen met snelle, verstrekkende en ongekende veranderingen in alle onderdelen van de samenleving, kunnen we voorkomen dat de Aarde meer dan 1,5 graden opwarmt”, waarschuwden de topwetenschappers van IPCC in 2018. Zij geven de mensheid nog 10 jaar om het tij te keren.

Deze website laat per land zien wat het CO2-budget is om temperatuurstijging te beperken tot 1,5 graden: https://www.showyourbudgets.or...

Het budget per persoon is gelijk en begint te tellen vanaf het moment van het Parijs-akkoord. Daarom is het budget voor Nederland al bijna opgebruikt. We hebben in Nederland nog tot maximaal 2030 (minder dan 10 jaar) om uitstoot naar 0 terug te brengen.

[2] Ibid

[3] https://energeia.nl/energeia-a... (als we het Urgenda-doel halen, komt dat door de coronacrisis);  Status

  Verworpen

  Voor

  PvdD, SP, 50Plus/PvdO

  Tegen

  GroenLinks, VVD, FvD, D66, PvdA, CDA, PVV, CU