Motie RES: Duurzaam in de natuur


Groen­Links, PvdD

5 oktober 2020

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 5 oktober 2020, ter behandeling van de Concept-RESsen,

constaterende dat,
- verschillende zoekgebieden in de concept-RESsen NHZ en NHN raken aan bijzonder provinciaal landschap;
- de energietransitie ruimte inneemt;
- richting de RES 1.0 zoekgebieden verder uitgewerkt zullen worden;

overwegende dat:
- het inpassen van de energietransitie zorgen, maar ook kansen met zich mee kan brengen op het gebied van biodiversiteit, financiële participatie, klimaatadaptatie energie-infrastructuur, etcetera;

geven de volgende wensen en bedenkingen bij de concept-RES NHZ of concept-RES NHN mee:

- om in het proces te verkennen in hoeverre het mogelijk is om van uitwerking van de zoekgebieden tot een ‘gedragscode” te komen, die beschrijft hoe en onder welke voorwaarden duurzame energie en BPL samen kunnen gaan;
- daarbij het combineren van opgaven niet uit het oog te verliezen,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

GroenLinks, PvdD, VVD, D66, PvdA, CU

Tegen

FvD, CDA, PVV, SP, 50Plus/PvdO