Motie rechts­persoon Waddenzee


D66, PvdD

30 mei 2023

Provinciale Staten van Noord-Holland, bijeen op dinsdag 30 mei 2023,
hebben kennisgenomen van de statenvoordracht VD-L7: Waddenfonds begroting 2024 en jaarstukken 2022;

constateren dat:

 • het Waddenfonds de natuur, het landschap en de leefomgeving van het waddengebied de laatste jaren beschermd heeft;
 • dit investeringsprogramma eindigt in 2O27;
 • het slecht gaat met de natuur in de Waddenzee;
 • Noord Holland één van de drie waddenprovincies is;

overwegen dat

 • het waddengebied ook na afloop van het Waddenfonds bescherming nodig heeft;
 • door het instellen van de Waddenzee als rechtspersoonlijkheid (met bestuur en rechten) het waddengebied zichzelf ook in de toekomst kan beschermen;
 • er wereldwijd meer dan vierhonderd initiatieven zijn in bijna veertig landen waarbij de natuur zelf rechten heeft verkregen;
 • D66 op landelijk niveau werkt aan een initiatiefwetsvoorstel om het gebied, dat deel uitmaakt van de UNESCO-erfgoed lijst, rechtspersoon te geven;
 • de belangen van de Waddenzee in een dergelijke constructie vroegtijdig stadium kunnen worden meegenomen;
 • op deze manier lange procedures (door zienswijzen) kunnen worden voorkomen;

verzoeken het college

 • om zich positief op te stellen naar het schenken van rechtspersoonlijkheid aan de Waddenzee;

en gaan over tot de orde van de dag.Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Tata Steel: Economische toets Project Heracless

Lees verder

Motie Vervolgstap rechten voor de Waddenzee

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer