Motie Meer finan­cieel toezicht op water­schappen


PvdD, JA21

8 november 2021

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 8 november 2021, ter behandeling van de Begroting 2022;

overwegende dat:

  • het financieel toezicht door GS op waterschappen beperkt is[1];
  • in het IBT-verslag over 2020[2] is te lezen dat de schuldenposities van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en van het Hoogheemraadschap van Rijnland in 2020 aandachtspunten waren;
  • de Groene Amsterdammer op 20 oktober 2021 berichtte dat het financieel allerminst rooskleurig loopt bij de waterschappen. In 2015 waren de schulden qua omvang ‘twee tot vier keer de begroting’, waarmee de schuldenlast beduidend hoger ligt dan wat de gemeenten en het Rijk voor zichzelf houdbaar achten[3];

gehoord de discussie,

verzoeken GS:

  • bij de volgende Begroting een indicator voor waterschappen toe te voegen bij 1.2.2, zonder streefwaarde, net als voor gemeenten;

en gaan over tot de orde van de dag.


[1] Begroting, blz. 16

[2] C-agenda NLG en RWK 30-8-2021 en EFB 6-9-2021

[3] https://www.groene.nl/artikel/na-het-wassende-water


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Dierveiliger maken Westfrisiaweg

Lees verder

Motie CO₂-reductiecijfers per sector

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer