Motie Inspi­ratie her- en bijbe­stemming


PvdD, SP, D66, Groen­Links, JA21, DENK

13 december 2021

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 13 december 2021, ter behandeling van het Beleidskader erfgoed en cultuur 2022 (VD-73);

constaterende dat:

  • in het Beleidskader erfgoed en cultuur 2022 wordt gesteld dat het soms lastig is om investeerders te vinden voor herbestemmingsopgaven;

overwegende dat:

  • herbestemming van gebouwd erfgoed de komende jaren een belangrijke maatschappelijke opgave blijft;
  • de provincie deze opgaven waar mogelijk zal begeleiden en ondersteunen;
  • het niet alleen gaat om herbestemmen, maar ook om bijbestemmen gericht op publiek gebruik;
  • de mogelijkheden voor herbestemming, en de mogelijke ondersteuning van de provincie, niet altijd bij potentiĆ«le investeerders of betrokken burgers bekend is;
  • de provincie kennis steeds beter gebundeld aanbiedt via de Wegwijzer monumenten om eigenaren van monumenten en ontwikkelaars van her- en bijbestemmingsprojecten te ondersteunen;
  • daar echter nog geen inspirerend overzicht te vinden is van succesvolle projecten;

gehoord de discussie,

verzoeken GS:

  • een informatief en inspirerend overzicht samen te stellen van succesvolle her- en bijbestemmingsprojecten in Noord-Holland;

en gaan over tot de orde van de dag.
Status

Aangenomen

Voor

PvdD, 50Plus/PvdO, CDA, CU, D66, Denk, FvD, GroenLinks, JA21, Liberaal NH, PVV, PvdA, SP, VVD

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement Tussentijdse evaluatie Europastrategie

Lees verder

Motie Aandacht voor samenhang cultuur- en natuurwaarden in educatie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer