Amen­dement Tussen­tijdse evaluatie Euro­pas­tra­tegie


PvdD, SP, DENK

13 december 2021

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 13 december 2021, ter behandeling van de voordracht 71 Vaststellen Europastrategie 2022- 2030,

besluiten om in het bovengenoemde ontwerpbesluit een nieuw besluitpunt (punt 2) toe te voegen, namelijk:

2. In 2026 vindt een midterm review van de
Europastrategie 2022-2030 plaats.

Toelichting

De Europastrategie heeft een veel langere looptijd dan gebruikelijk. Dat is uit te leggen. Het is gezien de snel veranderende wereld en de uitdagingen waar we voor staan wel belangrijk dat we niet alleen vlak voor het einde (2029) een grondige review doen, maar ook een keer tussentijds, zoals dat vaker het gebruik is op andere onderwerpen.


Ines Kostić
Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, 50Plus/PvdO, CDA, CU, D66, Denk, FvD, GroenLinks, JA21, Liberaal NH, PvdA, SP, VVD

Tegen

PVV

Lees onze andere moties

Motie Historische geografie bij ruimtelijke en economische ontwikkelingen

Lees verder

Motie Inspiratie her- en bijbestemming

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer